logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Historia, którą chciałbym wam opowiedzieć. Pokolenie Kolumbów w setną rocznicę urodzin Krzysztofa Kamila Baczyńskiego​

Biuro Edukacji Narodowej IPN zaprasza nauczycieli i uczniów do I edycji jednoetapowego ogólnopolskiego konkursu „Historia, którą chciałbym wam opowiedzieć. Pokolenie Kolumbów w 100. rocznicę urodzin Krzysztofa Kamila Baczyńskiego”.

Konkurs jest poświęcony pokoleniu tzw. Kolumbów. Polaków, którzy jako pierwsi urodzili się w wolnej ojczyźnie. Wychowani zostali przez tych którzy nie zaznali, a jedynie marzyli o niepodległości. To pokolenie, które gotowe było do wielkich poświęceń. Przez wiele lat wskazywało drogę pozostałym. Dziś Kolumbowie obchodziliby swoje 100. urodziny.

Szczegóły konkursu:

W konkursie mogą wziąć udział zespoły, w których skład wchodzą jeden nauczyciel szkoły średniej i uczniowie szkoły średniej (klasy 1-4) w liczbie od jednego do trzech.

Zadanie w konkursie polega na przeprowadzeniu lekcji w dowolnej, ale ciekawej formie. Jej tematem muszą być życiorysy Polaków z pokolenia Kolumbów, osób, które przyszły na świat w wolnej Polsce i następnie walczyły przeciwko niemieckim oraz sowieckim okupantom w trakcie II wojny światowej oraz w pierwszych latach po jej zakończeniu.

Praca ma mieć formę lekcji, która zostanie zorganizowana w szkole, którą reprezentuje zespół. Czas trwania lekcji nie powinien być krótszy niż ok. 20 minut i dłuższy niż ok. 35 minut. Lekcja powinna zostać zarejestrowana urządzeniem do nagrywania obrazu i dźwięku (np. kamerą). Film z zarejestrowaną lekcją powinien zostać umieszczony na portalu youtube, a link do niego przesłany na mail osoby koordynującej konkurs z ramienia Organizatora.

Prace oceniane będą pod kątem artystycznym i merytorycznym, czyli sprawdzana będzie również ich zgodność z faktami historycznymi i realiami epoki, przez jury, którego skład wybierze Organizator.

Terminy:

Członkowie zespołu nadsyłają prace do 18 grudnia 2020 r. Uzupełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy powinien zostać wysłany pocztą lub kurierem na adres Organizatora.

Rozstrzygnięcie oraz ostateczny termin podania wyników konkursu i wyłonienia laureatów nastąpi do 29 stycznia 2021 r. O wręczeniu nagród laureaci zostaną poinformowani przez Organizatora drogą elektroniczną lub telefonicznie oraz poprzez informację na stronie internetowej Organizatora.

Koordynator ogólnopolski:

dr Marek Kozubel

tel. 022 851 85 95

mail: marek.kozubel@ipn.gov.pl

Adres Organizatora:

Biuro Edukacji Narodowej IPN, ul. Postępu 18, 02-676 Warszawa z dopiskiem „Historia, którą chciałbym wam opowiedzieć”.

Aby wziąć udział w konkursie, należy zapoznać się z regulaminem, wypełnić załączniki oraz formularz, znajdujące się niżej.

Aktualności