logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Wyjazd edukacyjny IPN na dawne Kresy Wschodnie II Rzeczypospolitej, 9–14 września 2019

9 września rozpoczął się wyjazd edukacyjny dla laureatów konkursu „Kresy – polskie ziemie wschodnie w XX w.”, zorganizowany przez Biuro Edukacji Narodowej IPN. Pierwszego dnia uczestnicy dotarli do Brześcia na Białorusi, dawnej stolicy województwa poleskiego, gdzie m.in. zwiedzili twierdzę, w której żołnierze Wojska Polskiego bronili się we wrześniu 1939 r. oraz miejsce wspólnej defilady Wehrmachtu i Armii Czerwonej z 22 września 1939 r.

Następnego dnia wizytowali zamek w Nieświeżu – słynną siedzibę rodu Radziwiłłów, którego właściciele aresztowani zostali już pierwszego dnia sowieckiej agresji – 17 września 1939 r. Po wojnie zamek wykorzystywany był przez władze sowieckie jako sanatorium dla funkcjonariuszy NKWD – KGB, a w ostatnich latach zamieniony został w muzeum. W Pińsku laureaci konkursu zapoznali się z historią wielokulturowej niegdyś stolicy Polesia. 11 września trasa wyjazdu wiodła przez Nowogródek i Mir.

 • Uczestnicy wyjazdu edukacyjnego IPN na wzgórzu zamkowym w Nowogródku, 11 września 2019 r. Fot. IPN
  Uczestnicy wyjazdu edukacyjnego IPN na wzgórzu zamkowym w Nowogródku, 11 września 2019 r. Fot. IPN
 • Przystanek nad jeziorem Świteź na Nowogródczyźnie. Fot. IPN
  Przystanek nad jeziorem Świteź na Nowogródczyźnie. Fot. IPN
 • Z wizytą w mickiewiczowskim Zaosiu. Fot. IPN
  Z wizytą w mickiewiczowskim Zaosiu. Fot. IPN
 • Oddanie hołdu ofiarom zbrodni NKWD przy krzyżu katyńskim na cmentarzu w Lidzie. Fot. IPN
  Oddanie hołdu ofiarom zbrodni NKWD przy krzyżu katyńskim na cmentarzu w Lidzie. Fot. IPN
 • Zapalenie zniczy pod pomnikiem mieszkańców wsi Koniuchy, zamordowanych przez partyzantkę sowiecką 29 stycznia 1944 r. Fot. IPN
  Zapalenie zniczy pod pomnikiem mieszkańców wsi Koniuchy, zamordowanych przez partyzantkę sowiecką 29 stycznia 1944 r. Fot. IPN