logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Przygotowania do XXV Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży

My, posłanki i posłowie XXV kadencji Sejmu Dzieci i Młodzieży, zainspirowani spuścizną naszych przodków oraz zaszczyceni możliwością reprezentowania młodych Polaków, pragnąc ukształtować postawę ambasadora polskiego dziedzictwa narodowego wśród młodzieży i mając na celu jego popularyzację, jednocześnie chcąc zaangażować młodych ludzi w promocję historii Rzeczypospolitej w Polsce i za granicą postanawiamy, że…. – tak brzmi projekt preambuły do uchwały wypracowany przez młodzież pierwszego dnia posiedzeń komisji.

Najlepsze zespoły z 16 województw spotkały się na warsztatach, aby wypracować uchwałę sejmową, którą młodzież podejmie 1 czerwca 2019 r. Zadaniem, z którym przyszło się zmierzyć posłom i posłankom była odpowiedz na pytanie: Jak sprawić, aby młodzi ludzie stawali się ambasadorami polskiej historii? I tu pierwszy problem już na początku – kim jest i kto może być ambasadorem polskiej historii? Czy podczas szkolnej wycieczki zagranicznej jestem ambasadorem polskiej historii?  Jak zachęcać to tego, aby młodzi ludzie zainteresowali się polską historią. W jaki sposób ją najlepiej promować? Na te i wiele innych pytań musieli odpowiedzieć sobie nasi „wybrańcy”. Zajęcia poprowadzili pracownicy Biura Edukacji Narodowej IPN.

Zadaniem było także opracowanie trzech pytań do Minister Edukacji Narodowej.  Pojawiło się wiele wątpliwości, a trudności piętrzyły się w miarę upływu czasu. Wbrew pozorom sformułowanie tylko trzech pytań do osoby, która kieruje całą edukacją w kraju okazało się niełatwe.

Posiedzenie Sejmu już za kilka dni.

31 maja 460 młodych posłów czeka podróż po warszawskich miejscach pamięci śladami bohaterów zasiadających przed ponad 80. laty w ławach sejmowych. Losy posłów II Rzeczypospolitej podczas II wojny światowej młodzież opisywała i popularyzowała w swych projektach w tegorocznej sesji SDiM.

Na sukces całego projektu, od opracowania tematu sesji przez ocenę setek prac z całej Polski oraz organizację edukacyjnego spaceru po Warszawie, składa się wysiłek wielu pracowników oddziałów i centrali Biura Edukacji Narodowej.

Wyniki rekrutacji do XXV sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży zostały zamieszczone na stronie https://sdim.sejm.gov.pl/.

 

  • Posiedzenie komisji w Sejmie RP. Fot. Mateusz Marek (IPN)
    Posiedzenie komisji w Sejmie RP. Fot. Mateusz Marek (IPN)
  • Posiedzenie komisji w Sejmie RP. Fot. Mateusz Marek (IPN)
    Posiedzenie komisji w Sejmie RP. Fot. Mateusz Marek (IPN)