logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Sprzączki i guziki z orzełkiem ze rdzy…

Konkurs adresowany jest do siódmych i ósmych klas szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Nagrodą w konkursie jest zagraniczny wyjazd edukacyjny do miejsc pamięci związanych ze Zbrodnią Katyńską.

Zadaniem uczestników jest stworzenie strony z albumu, poświęconej konkretnej ofierze Zbrodni Katyńskiej. Zadanie to wymaga od uczestników opracowania koncepcji plastycznej pracy, ale również dużego zaangażowania w poszukiwanie informacji o wybranym przez siebie bohaterze. Osoby biorące udział w dotychczasowych dziesięciu edycjach, zbierając informacje zarówno sięgały do książek, jak i spotykały się z rodzinami ofiar. Dzięki temu uczestnikom udawało się zdobyć nieznane do tej pory pamiątki, zdjęcia i informacje. Taka forma poszerzania wiedzy była dotychczas szczególnie doceniana przez jury konkursowe.

koordynator ogólnopolski:

Artur Kolęda

artur.koleda@ipn.gov.pl

tel. 022 540 58 89

 

Aby wziąć udział w konkursie, należy zapoznać się z regulaminem, wypełnić załączniki oraz formularz ZNAJDUJĄCY SIĘ w linku poniżej:

FORMULARZ KONKURSU.ipn.gov.pl

pracę oraz wydrukowane załączniki i formularz należy przesłać pocztą na adres:

Biuro Edukacji Narodowej IPN, ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa z dopiskiem „Sprzączki i guziki…”.

do 15 czerwca 2020 roku – liczy się data stempla pocztowego.

Poniżej kilka prac z 2019 r.

Ogłoszenie wyników XI edycji 24.06.2020 r.

 

 

 

Partner