logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

VI Turniej Debat Historycznych

Instytut Pamięci Narodowej serdecznie zaprasza młodzież ze szkół ponadpodstawowych do wzięcia udziału w VI edycji Turnieju Debat Historycznych! Na Wasze zgłoszenia zgłoszenia aż w 15 miastach.

Poprzez wykorzystanie metody debaty oksfordzkiej projekt uczy samodzielnego myślenia, budowania logicznej argumentacji, słuchania innych, a także brania odpowiedzialności za wypowiedziane przez siebie słowa. Uczestnicy mają również okazję do poszerzenia wiedzy o historii Polski w XX wieku.

Aby wziąć udział w projekcie, należy zgłosić swoją drużynę (4-osobową wraz z opiekunem) do koordynatora z Oddziału bądź Delegatury IPN (patrz poniżej), gdzie zostaną przeprowadzone turnieje regionalne. Ich zwycięzcy wezmą udział w finałowym Turnieju Debat Historycznych w Warszawie.

koordynatorzy ogólnopolscy IPN :

dr Marek Kozubel 22 581 85 95marek.kozubel@ipn.gov.pl

dr Grzegorz Łeszczyński 22 540 58 96grzegorz.leszczynski.BEN@ipn.gov.pl

 

koordynatorzy regionalni:

Białystok

Karolina Dobek 85 664 57 87karolina.dobek@ipn.gov.pl

Bydgoszcz 

Magdalena Basińska 52 321 55 27magdalena.basinska@ipn.gov.pl

Gdańsk 

Artur Chomicz 58 66 84 905artur.chomicz@ipn.gov.pl

Katowice 

Renata Skoczek   32 207 07 10renata.skoczek@ipn.gov.pl

Kielce

Ilona Religa 696 826 381marek.jonczyk@ipn.gov.pl

Kraków

Katarzyna Łysak  12 211 70 23katarzyna.lysak@ipn.gov.pl

Lublin

dr Katarzyna Zawadka 81 536 34 65katarzyna.zawadka@ipn.gov.pl

Łódź

Magdalena Zapolska-Downar 42 201 46 66magdalena.zapolska-downar@ipn.gov.pl

Olsztyn

Dawid Zagził 89 521 48 14dawid.zagzil@ipn.gov.pl;

Poznań

Tomasz Cieślak 61 835 69 53tomasz.cieslak@ipn.gov.pl

Rzeszów 

Maciej Rędziniak 17 867 30 32maciej.redziniak@ipn.gov.pl

Szczecin

dr Zofia Fenrych 91 312 94 08zofia.fenrych@ipn.gov.pl

Warszawa

Ewa Dyngosz  22 860 70 52ewa.dyngosz@ipn.gov.pl

Wrocław

dr  Iwona Demczyszak 71 326 97 45iwona.demczyszak@ipn.gov.pl

Zielona Góra

Krzysztof Mazur 68 453 26 57krzysztof.mazur@ipn.gov.pl