logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Wyszyńskiego i Wojtyły gramatyka życia

Biuro Edukacji Narodowej IPN zaprasza uczniów oraz nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych do udziału w nowym konkursie pt. „Wyszyńskiego i Wojtyły gramatyka życia”.

W 2021 r. obchodzić będziemy 120. rocznicę urodzin i 40. rocznicę śmierci Prymasa Tysiąclecia oraz 75. rocznicę święceń kapłańskich i 10 – lecie beatyfikacji Papieża Polaka. Tak ważne wydarzenia będą dobrym impulsem dla autorów tekstów literackich poświęconych tym dwóm wielkim postaciom. Zachęcamy do wzięcia udziału w naszym konkursie i nadsyłania esejów lub opowiadań inspirowanych nauką i tekstami Stefana Wyszyńskiego oraz Karola Wojtyły. Praca powinna odbywać się pod okiem opiekuna merytorycznego a rozmiary wyjustowanego tekstu nie mogą przekroczyć 10 tysięcy znaków, liczonych bez spacji. Ukończone dzieło należy przesłać pocztą tradycyjną w formie edytowalnego pliku na płycie DVD wraz z wydrukowanym tekstem oraz wypełnionymi i podpisanymi: zgłoszeniem do konkursu a także metryczką, wygenerowaną ze strony www.

Przed wysłaniem pracy należy wypełnić formularz znajdujący się pod linkiem:

FORMULARZ

Prace konkursowe należy przesłać do dnia 30 kwietnia 2021 r. na adres:

 Instytut Pamięci Narodowej
– Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
ul. Postępu 18
02-676 Warszawa 

z dopiskiem: „B.E.N. Konkurs Wyszyńskiego i Wojtyły gramatyka życia".

 

Uwaga! – Liczy się data wpływu do jednostki Organizatora

 

Ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 24 maja 2021 r. na stronach internetowych Organizatora: www.ipn.gov.pl i https://edukacja.ipn.gov.pl/edu/konkursy-i-projekty/wyszynskiego-i-wojtyly

Uprzejmie prosimy o dokładne zapoznanie się z załączonym regulaminem. Ewentualne pytania należy kierować do koordynatora projektu, którym jest p. Artur Kolęda z Wydziału Projektów Edukacyjnych BEN: artur.koleda@ipn.gov.pl

 

Serdecznie zapraszamy!

Biuro Edukacji Narodowej IPN
 

Aktualności