logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Wyszyńskiego i Wojtyły gramatyka życia

Stefan Wyszyński w czasie II wojny światowej był kapłanem Armii Krajowej, został prymasem Polski w 1948 r. Dzięki jego niezłomnej postawie wobec  komunistów i pokorze wobec Boga Kościół pokazał swoją siłę i dawał nadzieję Polakom w trudnych chwilach. Karol Wojtyła był arcybiskupem krakowskim o niezwykłej charyzmie i sile ducha. W 1978 r. został głową Kościoła powszechnego i jako Jan Paweł II wprowadził świat w nowe tysiąclecie. Spuścizną po obu kapłanach są liczne teksty i homilie zawierające podstawową prawdę: „Bóg, jest miłością, prawdą i życiem”. Konkurs polega na napisaniu eseju lub opowiadania inspirowanego nauką i tekstami obu wybitnych Polaków. Skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych

Artur Kolęda | artur.kolęda@ipn.gov.pl
 

Aktualności