logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Strona w trakcie przygotowywania. Przepraszamy i zapraszamy w późniejszym czasie.

Zarchiwum IPN lekcje i warsztaty

Lekcje i warsztaty dla studentów i młodzieży szkolnej (szkoły ponadpodstawowe).
Oferta dla grup zorganizowanych.

Na spotkanie składa się:

  • wprowadzenie- prezentacja o zasobie archiwalnym Instytutu Pamięci Narodowej i zadaniach Archiwum IPN;

  • prezentacja tematyczna/warsztaty – temat to uzgodnienia z opiekunem grupy (np. fotografie z zasobu IPN, materiały dotyczące okresu II wojny światowej, ewidencja operacyjna służb PRL, inwigilacja jednostki w PRL, żołnierze podziemia nieodległościowego, zbiory filmowe AIPN itp.) Podczas tej części spotkania archiwiści prezentują i omawiają wybrane dokumenty. W przypadku wyboru wersji warsztatowe uczestnicy podczas samodzielnej pracy interpretują udostępnione archiwalia.

  • zwiedzanie archiwum - magazyn archiwalny, pracowania konserwacji dokumentów, pracowania digitalizacji, magazyn kartoteczny, wykorzystanie w pracy archiwistów videokomparatopra (opcjonalnie, do wyboru).

Czas trwania wizyty min. 1 godzina 45 min.

Spotkania organizowane na zgłoszenia indywidulane pod adresem spotkaniawarchiwum@ipn.gov.pl

po uzgodnieniu terminu.

Archiwum – miejsce w którym mieszkają dokumenty.

Spotkania dla uczniów szkół podstawowych, klasy IV – VI. Oferta dla grup zorganizowanych. 

Podczas zajęć uczniowie dowiadują się czym jest archiwum, jakie formy dokumentów możemy w nim znaleźć oraz na czym polega praca z materiałami archiwalnymi. Następnie grupa zwiedza magazyn archiwalny i pracownię konserwacji dokumentów. Spotkanie kończy konkurs, podczas którego uczniowie mogą sprawdzić zdobyta wiedzę. Opcjonalnie, po uzgodnieniu z opiekunem grupy możliwe jest rozszerzenie programu o prezentację dotyczącą wybranego tematy (np. losy dzieci podczas II wojny światowej).   

Czas trwania wizyty min. 1,5 godziny.

Spotkania organizowane na zgłoszenia indywidulane pod adresem spotkaniawarchiwum@ipn.gov.pl

po uzgodnieniu terminu.

Spotkania z dokumentem w Archiwum IPN – dni otwarte dla szkół.

Forma adresowana do szkół ponadpodstawowych i podstawowych (klasy VII – VIII). Podczas spotkań, prezentowane są ekspozycje tematyczne (oryginały dokumentów archiwalnych, plansze wystawowe). Archiwiści omawiają poszczególne części ekspozycji. Uczniowie dodatkowo zwiedzają wybrane pomieszczenia archiwum. Przejście kończy konkurs sprawdzający zdobytą wiedzę.

Spotkania odbywają się przez 2 dni. Wejścia grup zorganizowanych w godzinach 9.00 – 15.00 po wcześniejszym przesłaniu zgłoszenia na adres: spotkaniawarchiwum@ipn.gov.pl (zapisy na konkretne godziny).