logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Szkolenie on-line dla nauczycieli. „Działania polskiego ziemiaństwa na rzecz II Rzeczypospolitej. Wybrane przykłady”

Zapraszamy zainteresowanych nauczycieli do udziału w dniu 28 stycznia 2021 r. w godz. 16.00-18.30, w kolejnym szkoleniu on-line poświęconym aktywności społecznej ziemiaństwa w pierwszej połowie XX wieku, które poprowadzi dr Agnieszka Łuczak z Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu.

Podczas warsztatów zostaną zaprezentowane obszary, w których polscy ziemianie byli szczególnie aktywni w działaniach na rzecz odzyskania niepodległości i kształtu terytorialnego II Rzeczypospolitej. Na przykładach konkretnych osób uczestnicy warsztatów poznają także te dziedziny życia politycznego, gospodarczego i społecznego, w których ziemianie z racji predyspozycji i posiadanych majątków ziemskich mogli działać na rzecz  budowy suwerennego państwa polskiego i jego pozycji w Europie Środkowej. W trakcie warsztatów zostaną pokazane i przeanalizowane liczne fotografie, dokumenty i wspomnienia znajdujące się często tylko w zbiorach prywatnych i dostępne nielicznym.

Szkolenie odbędzie się w ramach projektu edukacyjnego W służbie Niepodległej. Działalność ziemian na rzecz państwa i społeczeństwa w dwudziestoleciu międzywojennym.

Zgłoszenia na adres mailowy koordynatora projektu, dr. Marcina Chorązkiego: marcin.chorazki@ipn.gov.pl

 

dr Agnieszka Łuczak - dr nauk humanistycznych, historyk, absolwentka Wydziału Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 2000-2018 pracownik Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu, od 2009 r. jego naczelnik. Od 2018 r. pracownik Biblioteki Raczyńskich. Zajmuje się m. in. tematyką ziemiaństwa polskiego oraz strat dziedzictwa kulturalnego. Autorka monografii pt. Utracone decorum. Grabież dóbr kultury ziemiaństwa polskiego w Wielkopolsce w czasie okupacji niemieckiej 1939-1945 (Warszawa-Poznań 2011) oraz licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych.

Kurator wystawy Europa w rodzinie. Ziemiaństwo polskie w XX w./ Europe in the family. The Polish landed gentry in the 20th century/ L’Europe en famille. La noblesse terrienne polonaise au XXesiecle. Prezentacje wystawy odbyły się m. in. w Arkadach Kubickiego na Zamku Królewskim w Warszawie, Senacie RP w Warszawie, Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu przy współpracy Ośrodka „Pamięć i Przyszłość”, Pałacu Balińskich w Jaszunach przy współpracy Instytutu Polskiego w Wilnie (Litwa), Centrum Dialogu i Przełomu (Muzeum Narodowe) w Szczecinie, Pałacu Sztuki oraz Przystanku Historia IPN w Krakowie, Ognisku Polskim w Londynie i Bibliotece Polskiej w Paryżu.

Ostatnia publikacja Polscy ziemianie. Szkice o ludziach i dziedzictwie  (Warszawa 2020) jest pokłosiem wystawy Europa w rodzinie i prezentuje liczne materiały zebrane podczas jej przygotowania, pochodzące ze zbiorów rodz in ziemiańskich.

Opcje strony