logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Kieleckie warsztaty poświęcone ziemiaństwu

10 stycznia 2020 r. w Centrum Edukacyjnym „Przystanek Historia” IPN w Kielcach zorganizowano panel dyskusyjny w ramach projektu edukacyjnego „Zemsta za Niepodległość! Ziemianie – ofiary dwóch agresorów”. Rozmowa dotyczyła m.in. udziału ziemiaństwa w walkach o niepodległość w latach 1914-1921.

Prof. Jerzy Gapys z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach i dr Marcin Chorązki z Oddziału IPN w Krakowie dyskutowali o różnych aspektach niemieckich i sowieckich represji wobec polskich elit, ukazując przyczyny oraz skutki wymordowania nie mniej niż 67 tys. przedstawicieli polskiej inteligencji w ramach operacji Tannenberg i akcji AB, a także tzw. operacji katyńskiej.

W warsztatach wzięli udział uczniowie VII LO im. Piłsudskiego w Kielcach i LO im. Bohaterów Powstania Styczniowego w Małogoszczu.

Projekt „Zemsta za Niepodległość! Ziemianie – ofiary dwóch agresorów” to cykl wykładów, warsztatów oraz konkurs poświęconych ziemianom, którzy stanęli do walki o wolną Polskę i w jej obronie, a w konsekwencji, w trakcie pierwszych dwóch lat wojny, znaleźli się na listach ofiar zbrodni niemieckich i sowieckich. Pragniemy, by uczestnicy projektu odkryli nieznane fakty i osoby – ziemian, ofiary III Rzeszy i Związku Sowieckiego.