logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Uroczysta gala konkursu „O Naszą Niepodległą!”. Prezes IPN: młodzi ludzie chcą przywracać pamięć o ziemianach

Do finału konkursu „O Naszą Niepodległą! – udział ziemian w walkach o odzyskanie niepodległości”, skierowanego do uczniów szkół podstawowych (głównie klasy VI–VII), gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu Polski, którzy ze wsparciem opiekunów tworzyli prace pisemne, fotograficzne i multimedialne, zakwalifikowało się 122 pasjonatów historii Polski. Konkurs to wspólna inicjatywa krakowskiego oddziału IPN i Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego Oddział Kraków, przy współudziale pozostałych oddziałów oraz Zarządu Głównego.

Prezes IPN podkreślił, że odzyskanie przez Polskę niepodległości było w znacznej mierze również sukcesem ziemian. – Ta grupa podejmowała wysiłek oświatowy, przechowywała pamięć o polskiej tożsamości, wzmacniała międzypokoleniową więź. Walczyli o polskie granice, nie zabrakło też ziemian na jakże krwawym szlaku zmagań czasu II wojny światowej. Wielu podzieliło los narodu, byli mordowani, a jednocześnie walczyli o niepodległość w strukturach Polskiego Państwa Podziemnego. Dwory były tym miejscem, gdzie żołnierze AK i innych formacji wojskowych znajdowały schronienie – tłumaczył dr Szarek.

Prezes IPN przypomniał, że „gdy Polska po wojnie została zniewolona przez Związek Sowiecki i narzucono nam ideologię komunistyczną, tworząc nowego człowieka, a jednocześnie niszcząc pamięć i ludzi, którzy tę pamięć przechowywali, na ziemiaństwo zapadał wyrok – zostało skazane na los tułaczy, emigrację. – A ci, których nie zmuszono do wyjazdu, zostali pozbawieni dorobku pracy pokoleń, kultury materialnej. Tak się działo przez kilka dziesięcioleci, co skutkowało nieodwracalną wyrwą kulturową – dodał dr Szarek.

„Mam nadzieję, że będziecie wierni wartościom ziemian”

– Jakże cieszy, że jest tylu młodych ludzi, którzy wraz z IPN chcą przywracać pamięć o ziemianach. Mam nadzieję, że będziecie wierni ich wartościom – służbie Polsce, tożsamości narodowej – powiedział prezes IPN do licznie zgromadzonych uczniów i ich opiekunów z całego kraju, którzy 8 czerwca 2018 r. wypełnili salę w warszawskim Centrum Łowicka.

Dr Szarek wyraził nadzieję, że konkurs „O naszą niepodległą!” będzie się rozrastał i za rok, w rocznicę wybuchu II wojny światowej, a za dwa lata – w rocznicę 1920 roku, uczniowie będą przypominać o tym, jak wielu ziemian walczyło w wojsku, broniło Polski przed najazdem bolszewików.

Prezes Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego Marcin Schirmer dziękował młodzieży i nauczycielom za udział w konkursie, a IPN za „znakomitą współpracę”. – Zgadzam się z prezesem IPN, że wkład w odzyskanie niepodległości jest nie do przecenienia – powiedział Schirmer.

Podziękowania dla IPN złożyła również w formie listu minister edukacji narodowej Anna Zalewska, pod której honorowym patronatem odbył się konkurs. „Przedsięwzięcie to w znakomity sposób wpisuje się w obchody Roku dla Niepodległej. Stulecie polskiej niepodległości to wyjątkowa okazja do kształtowania tożsamości narodowej i budowania poczucia dumy z bycia Polakiem. Uroczyste świętowanie tej szczególnej rocznicy jest także pretekstem do pogłębiania wiedzy na temat historii naszego kraju, szczególnie związanej z procesem odzyskiwania niepodległości i budowania nowej państwowości. W tym kontekście niezwykle ważne jest przypomnienie roli, jaką ziemianie odegrali w walkach o niepodległość i terytorium II Rzeczypospolitej w latach 1914–1922” – czytamy w liście minister.

Anna Zalewska podkreśliła również, że „dokumentacja oraz opracowania naukowe Instytutu Pamięci Narodowej pełnią istotną rolę w procesie dydaktyczno-wychowawczym. Nauczyciele i wychowawcy, w szczególności nauczyciele historii z powodzeniem korzystają z wyników prac badawczych przygotowanych przez IPN. Inicjatywy edukacyjne Instytutu rozbudzają ciekawość historyczną młodych ludzi i zachęcają do samodzielnego zdobywania wiedzy”.

Celem konkursu „O Naszą Niepodległą!” jest:  

– Przywrócenie pamięci o roli społecznej, politycznej i kulturalnej ziemiaństwa, jego tradycji w walkach niepodległościowych oraz martyrologii

– Poznawanie i dokumentowanie często trudnej i dramatycznej historii ziemian

– Poznanie i utrwalanie wartości etycznych polskiego ziemiaństwa jako wartości aktualnych i pożądanych dla współczesnego społeczeństwa

– Poznawanie i dokumentowanie roli ziemian jako osób zaangażowanych w walkę o niepodległość państwa polskiego

– Poznawanie i dokumentowanie roli ziemian w kształtowaniu świadomości narodowej społeczeństwa

– Kształtowanie umiejętności poszukiwania i analizowania oraz krytycznego podejścia do zgromadzonych informacji zawartych w różnych źródłach

– Rozwijanie pasji badawczej uczniów

– Odkrywanie inspirujących przykładów postaci historycznych wywodzących się z warstwy ziemiańskiej i dokumentowanie znaczenia historycznego mało znanych miejsc związanych z tą warstwą społeczną oraz z procesem kształtowania niepodległego bytu państwa polskiego.

WYNIKI KONKURSU

Kategoria: szkoły podstawowe, prace pisemne:

 

Nazwiska uczniów

Nazwa Szkoły

Opiekun

1.

Antoni Jaros

Szkoła Podstawowa nr 159 SS. Urszulanek Unii Rzymskiej w Krakowie

Ewa Krzemieniecka

2.

Dominika Krysińska

Szkoła Podstawowa nr 173 im. Górników Polskich w Warszawie

Alicja Napiórkowska

3.

Arkadiusz Knapczyk

Szkoła Podstawowa w Szlembarku

Marianna Zajączkowska

Kategoria: szkoły podstawowe, prace multimedialne:

 

Nazwiska uczniów

Nazwa Szkoły

Opiekun

1.

Bogumiła Chudzio
Maja Górska

Szkoła Podstawowa nr 159 SS. Urszulanek Unii Rzymskiej w Krakowie

Ewa Krzemieniecka

2.

Zuzanna Augustyniak
Łucja Koźmińska
Marta Tomczak

Miejski Zespół Szkół w Radziejowie

Maria Eznarska

3.

Michał Duszkiewicz
Julia Król
Justyna Krupa
Anita Rzeźnik

Szkoła Podstawowa im. gen. W. Sikorskiego w Tuszowie Narodowym z filią w Grochowem

Małgorzata Tyniec

Kategoria: szkoły podstawowe, prace fotograficzne:

 

Nazwiska uczniów

Nazwa Szkoły

Opiekun

1.

Zofia Brylak
Natalia Nowak

Szkoła Podstawowa nr 5 im. A. Wodziczki w Swarzędzu

Zuzanna Gosk

2.

Iga Bafia
Gloria Karwicka
Katarzyna Obara
Daria Usyk

Szkoła Podstawowa nr 159 SS. Urszulanek Unii Rzymskiej w Krakowie

Ewa Krzemieniecka

3.

Rafał Chruściel, Marcin Dąbrowski

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Króla Władysława Łokietka w Lublinie

Agnieszka Belcarz

Kategoria: szkoły z klasami gimnazjalnymi, prace pisemne:

 

Nazwiska uczniów

Nazwa Szkoły

Opiekun

1.

Zuzanna Gącik

Publiczne Gimnazjum Samorządowe im. Noblistów Polskich w Kazimierzy Wielkiej

Monika Anielska

2.

Joanna Gocka

Szkoła Podstawowa nr 3 w Luboniu (klasa Gimnazjum)

Agata Matyjasek

3.

Eliza Szczepaniak

Szkoła Podstawowa (Gimnazjum) im. J. Brzechwy w Ratajach Słupskich

Elżbieta Biskup

Kategoria: szkoły z klasami gimnazjalnymi, prace multimedialne:

 

Nazwiska uczniów

Nazwa Szkoły

Opiekun

1.

Daria Duda
Zuzanna Kocioł
Aleksandra Pałka
Kacper Słowiński

Szkoła Podstawowa w Radziemicach

Wojciech Duch, Katarzyna Duch

2.

Paulina Bechcińska
Aleksandra Makuch
Julia Szlufik

 

Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Ostrowitem Rypińskim

Aleksandra Budzińska

3.

Barbara Dąbrówka
Kinga Wilk
Patryk Król
Filip Solak

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Królowej Jadwigi w Brzesku

Dorota Kwaśniak

Kategoria: szkoły z klasami gimnazjalnymi, prace fotograficzne

 

Nazwiska uczniów

Nazwa Szkoły

Opiekun

1.

Konstancja Nowina-Konopka
Maria Próchnicka

XLII Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Krakowie

Dr Paweł Cząstka

2.

Oliwia Joniec
ulia Pierwoch

XLII Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Krakowie

Dr Paweł Cząstka

Kategoria: szkoły ponadpodstawowe, prace pisemne:

 

Nazwiska uczniów

Nazwa Szkoły

Opiekun

1.

Mikołaj Stępień

Katolickie Liceum Ogólnokształcace w Garwolinie

Robert Kuźbida

2.

Zuzanna Janiec

Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Wielkopolskich w Tarnowie Podgórnym

Paulina Habryło

3.

Kinga Gomułka

Zespół Szkół nr 3 im. A. Kocjana w Olkuszu

Agata Brodzińska

Kategoria: szkoły ponadpodstawowe, prace multimedialne:

 

Nazwiska uczniów

Nazwa Szkoły

Opiekun

1.

Krystian Galiński Marcin Najewski Kacper Rozmiarek

Zespół Szkół w Kórniku

Katarzyna Czachowska

2.

Maciej Kozioł
Jakub Kukułka Patrycja Pyrek
Michał Sitko

Zespół Szkół Elektrycznych nr 1 im. Powstańców Śląskich w Krakowie

Zofia Malinowska

3.

David Bakalarczyk
Damian Basztura
Hubert Jemioło
Karol Trzpis

I Liceum Ogólnokształcące im. S. Konarskiego w Mielcu

Marzena Gadziała

Kategoria: szkoły ponadpodstawowe, prace fotograficzne:

 

Nazwiska uczniów

Nazwa Szkoły

I juror

1.

Konrad Biel Klemens Ogórek

I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. J. Długosza w Nowym Sączu

Jacek Tomasik

2.

Marta Bednarz, Grzegorz Janowski

Zespół Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach - Jarocin

Andrzej Śrama