logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Z archiwum IPN - lekcje i warsztaty

Archiwum – miejsce, w którym mieszkają dokumenty

Lekcje archiwalne dla uczniów klas 4-8 szkół podstawowych
Oferta dla grup zorganizowanych

Podczas zajęć uczniowie dowiadują się, czym jest archiwum, jakie formy dokumentów możemy w nim znaleźć oraz na czym polega praca z materiałami archiwalnymi. Następnie grupa zwiedza pracownie i magazyny archiwalne. Spotkanie kończy quiz, podczas którego uczniowie mogą sprawdzić zdobytą wiedzę. Opcjonalnie, po uzgodnieniu z opiekunem grupy, możliwe jest rozszerzenie programu o prezentację opartą na dokumentach z naszego zasobu, dotyczącą wybranego tematu z historii Polski.

Czas trwania wizyty ok. 2 godziny. Lekcja jest bezpłatna.

Spotkania są organizowane po przesłaniu zgłoszenia na adres: spotkaniawarchiwum@ipn.gov.pl i uzgodnieniu terminu.

W archiwum IPN

Lekcje i warsztaty dla uczniów szkół ponadpodstawowych i studentów
Oferta dla grup zorganizowanych

Na spotkanie składa się:

Czas trwania wizyty ok. 2 godziny. Spotkanie jest bezpłatne.

Spotkania są organizowane po przesłaniu zgłoszenia na adres: spotkaniawarchiwum@ipn.gov.pl i uzgodnieniu terminu.

Warsztaty do studentów

Warsztaty dla studentów

Archiwum IPN zaprasza na warsztaty dla studentów w zakresie nauk pomocniczych historii.

W programie zajęć proponujemy (do wyboru):

W ramach zajęć: charakterystyka zbiorów, omówienie zasad ich opracowania, interpretacja źródła, zadania warsztatowe (np. w zakresie prawidłowego opisu dokumentu).

Zakres i terminy zajęć uzgadniamy indywidualnie. Spotkanie jest bezpłatne. Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: spotkaniawarchiwum@ipn.gov.pl

Mobilne gry miejskie

Dla uczniów szkół podstawowych (klasy 7-8) i szkół ponadpodstawowych

Gry mobilne

W ofercie znajdują się dwie gry miejskie zorganizowane w formie spacerów z wykorzystaniem aplikacji Action Track na urządzenia mobilne. Gry w atrakcyjny sposób zapoznają uczestników z dokumentami z naszego zasobu oraz z historią powstania warszawskiego poprzez losy dwojga młodych ludzi (gra „Losy Ewy i Jerzego Stolarskich”) lub miejsca i związane z nimi zdarzenia (gra „Spacer z historią i sztuką”).

Spotkanie jest bezpłatne. Ustalenie terminu gry po przesłaniu zgłoszenia na adres: spotkaniawarchiwum@ipn.gov.pl

Spotkania z dokumentem w Archiwum IPN

Dni otwarte dla szkół

Formuła adresowana do uczniów szkół ponadpodstawowych i podstawowych (klasy 7-8). Podczas spotkań prezentowane są ekspozycje tematyczne (oryginały dokumentów archiwalnych, plansze wystawowe). Archiwiści omawiają poszczególne części ekspozycji. Uczniowie dodatkowo zwiedzają wybrane pomieszczenia archiwum. Przejście kończy quiz z nagrodami, sprawdzający zdobytą wiedzę.

Informacje o terminie dni otwartych w Archiwum IPN publikowane są na stronie internetowej IPN oraz na naszym profilu Facebook (https://www.facebook.com/archiwumipn/).Wejścia grup zorganizowanych po wcześniejszym przesłaniu zgłoszenia na adres: spotkaniawarchiwum@ipn.gov.pl (zapisy na konkretne godziny).