logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Polskie miesiące - droga do wolności

Poznański Czerwiec 1956 r.

Marzec 1968

Zbrodnia bez kary - Grudzień 1970

Czerwiec 1976

Lubelski Lipiec 80.

Narodziny Solidarności. Sierpień 1980

 

Droga do Wolności dla Polski była długa i pełna poswięceń.

Czerwiec 1956

W czerwcu 1956 r. w Poznaniu doszło do pierwszego, po zakończeniu II wojny światowej, masowego wystąpienia społeczeństwa polskiego przeciwko władzy komunistycznej. Źródłem buntu byli pracownicy Zakładów im. Hipolita Cegielskiego (przemianowane na im. Józefa Stalina), do których dołączyły załogi innych zakładów oraz mieszkańcy miasta.

Prezentowana przez pion edukacyjny IPN Oddział w Poznaniu infografika poświęcona tym wydarzeniom, przedstawia okoliczności buntu, którego uczestników szacuje się na około 100 tysięcy osób. Opracowanie syntetycznie przedstawia najważniejsze jego etapy oraz negatywne konsekwencje jakie ponieśli biorący w nim udział uczestnicy. Infografika zwraca także uwagę na przełamanie polityki utajniania w okresie PRL prawdziwego oblicza tych wydarzeń, czego efektem jest odsłonięcie Pomnika Poznańskiego Czerwca 1956 r.

 

Czerwiec 1976

Prezentowana „Infografika” jest zbiorem podstawowych informacji o przebiegu i konsekwencjach protestów robotniczych w Polsce w czerwcu 1976 r. – przede wszystkim w Radomiu, Płocku i Ursusie. Czytelnik znajdzie tu dane o ilości osób uczestniczących w manifestacjach, siłach milicyjnych użytych do ich stłumienia oraz represjach zastosowanych wobec uczestników, wyjątkowo drastycznych i zupełnie nieproporcjonalnych do skali protestu (oraz – co równie ważne – w dużej części bezprawnych; osławione „ścieżki zdrowia). Przygotowany staraniem pionu edukacyjnego Oddziału Lubelskiego IPN materiał przeznaczony jest przede wszystkim dla nauczycieli oraz uczniów szkół średnich zainteresowanych najnowszą historią Polski.

 


Lubelski Lipiec 1980

W lipcu 1980 r. doszło w Polsce do wybuchu masowych strajków pracowniczych spowodowanych podwyżką cen żywności oraz narastającymi uciążliwościami kryzysu ekonomicznego końca lat siedemdziesiątych.

Do największej fali strajków doszło wówczas na Lubelszczyźnie, gdzie od 8 do 25 lipca 1980 r. strajkowało ponad 150 zakładów pracy. Obok Świdnika (gdzie zaczęły się protesty) i Lublina jako głównego ośrodka regionu, strajki objęły m.in. Białą Podlaską, Chełm, Kraśnik, Lubartów, Opole Lubelskie, Poniatową, Puławy i Radzyń Podlaski.

Wydarzenia te, które określono później mianem Lubelskiego Lipca, utorowały drogę do sierpniowych strajków na Wybrzeżu.

 

 

Narodizny Solidarności. Sierpień 1980 r.

14 sierpnia 1980 r. w Stoczni Gdańskiej wybuchł strajk w obronie Anny Walentynowicz. Oprócz przyjęcia jej z powrotem do pracy, domagano się podwyżki płac i rekompensaty, z powodu rosnących cen żywności. Nieoczekiwanie dla samych organizatorów protestu coś, co miało trwać tylko do czasu spełnienia tych żądań, przerodziło się w Wielki Strajk, który zapoczątkował przemiany w całym bloku państw komunistycznych, a przez to i w świecie. Do strajku stoczniowców przyłączyły się załogi kilkuset innych przedsiębiorstw i zakładów pracy popierające 21 postulatów zawiązanego Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego. Najważniejszym z nich stało się żądanie utworzenia prawdziwie niezależnych związków zawodowych, które miały przestrzegać realizacji wszystkich innych postulatów. Strajk, który rozpoczął się na Wybrzeżu Gdańskim, objął potem swoim zasięgiem m.in. Szczecin, Elbląg, Bydgoszcz, Dolny i Górny Śląsk, jednocześnie generując niespotykaną wcześniej jedność i solidarność między zwykłymi ludźmi. To sprawiło, że władze PRL nie przywykłe wcześniej do prowadzenia autentycznych rozmów ze społeczeństwem, tym razem zgodziły się uznać racje strajkujących. W efekcie podpisano Porozumienia Sierpniowe, które umożliwiły działalność Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność", stającego się ogromnym ruchem społecznym. Przeobraził on w sposób pokojowy życie społeczne i polityczne w Polsce tak mocno, że mimo wprowadzonego stanu wojennego, doprowadził do odzyskania przez Polskę niepodległości i upadku systemu komunistycznego w Europie.

 

 

zdjęcie zajawkowe

Opcje strony