logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Grudzień '70 na Wybrzeżu

Ile wynosiła średnia pensja w 1970 roku? Czym była „operacja cenowa”? Kto kierował strajkami w Gdyni i Szczecinie? Jak wiele osób strajkowało podczas Grudnia ’70? Na te i wiele innych pytań odpowiada najnowszy materiał edukacyjny przygotowany przez IPN Szczecin i IPN Gdańsk.

Po 50 latach od rewolty grudniowej temat przebiegu buntu robotników nie jest dobrze znany opinii publicznej. Grudzień '70 najczęściej kojarzony jest ze strajkami, jakie miały miejsce na Wybrzeżu wskutek podwyżki cen. Bunt robotniczy wobec pogarszającej się sytuacji ekonomicznej wbrew przewidywaniom władz komunistycznych rozlał się na cały kraj i trwał od grudnia 1970 do kwietnia 1971 r.

Wykresy, dane statystyczne, mapy obrazujące walkę o godne życie nie były dotąd publikowane w tak przystępnej formie. Infografika w zamierzeniach jest uzupełnieniem i graficznym wzbogaceniem wystawy przygotowanej przez oddziały IPN w Gdańsku i Szczecinie z okazji okrągłej rocznicy Grudnia '70 – „Powstanie Grudniowe 1970 roku”. Aby ekspozycja mogła powstać, konieczne było ponowne przejrzenie setek stron dokumentów będących w zasobie Archiwum IPN oraz wielu publikacji dotyczących Grudnia ’70.

Autorzy: Bartosz Januszewski (IPN Gdańsk), dr Sebastian Kaniewski (IPN Szczecin).

Konsultacja merytoryczna: dr hab. Sebastian Ligarski (naczelnik Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN Szczecin).

Panele wystawy

Opcje strony