logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Listy śmierci

Film „Listy śmierci. Akcja Inteligencja” w reżyserii Hanny Zofii Etemadi. Współproducentem filmu, obok Telewizji Polskiej i Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, jest Instytut Pamięci Narodowej. Partnerami projektu były Muzeum Historii Polski oraz Instytut Pileckiego.

Film omawia mało dotąd znane fakty związane z przygotowaniami prowadzonymi przez Niemców przed napaścią na Polskę. Przedstawia historię działań podejmowanych przez Urząd Bezpieczeństwa III Rzeszy i proces tworzenia list proskrypcyjnych (księga gończa), na których znaleźli się wszyscy Polacy mogący być przywódcami przyszłej konspiracji. Pokazuje także bezprecedensowe działania podjęte przez Niemców na wiele miesięcy przed agresją na Polskę̨. Działania te miały na celu stworzenie list planowej likwidacji polskich elit podczas przyszłych działań wojennych. Film obejmuje akcje niemieckiego wywiadu i mniejszości niemieckiej zamieszkałej w Polsce, w wyniku czego powstały tajne listy Polaków uznanych za niebezpiecznych dla Rzeszy. Listy te stanowiły podstawę eksterminacyjnych działań przeprowadzanych przez specjalne grupy operacyjne policji bezpieczeństwa (Einsatzgruppen) oraz formacje wspomagające (Selbstschtzgruppen), Działania te to tzw. Akcja politycznego oczyszczania terenu - szczególnie brutalna na ziemiach włączonych do Rzeszy.

Hanna Etemadi to scenarzystka i reżyserka, autorka filmów dokumentalnych poświęconych zapomnianym epizodom z tragicznej historii II wojny światowej oraz niezwykłym postaciom, przedstawicielom polskiej inteligencji, które zasłużyły się w odbudowie niepodległej Polski, a następnie walczyły z niemieckim okupantem, niejednokrotnie przypłacając to życiem.

O udostepnienie filmu w celach edukacyjnych prosimy o kontakt pod adresem konrad.starczewski@ipn.gov.pl

Instytut Pamięci Narodowej wydał reprint oryginalnej niemieckiej listy proskrypcyjnej z początku 1940 r., zawierającej nazwiska osób z terenu Polski przeznaczonych do natychmiastowego aresztowania.

Opcje strony