logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Przystanek Historia w Białymstoku

Ponieważ przy organizacji Przystanku Historia IPN Białymstok współpracuje z Książnicą Podlaską im. Łukasza Górnickiego, spotkania odbywają się właśnie w budynku Książnicy w Białymstoku przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 14A.

Tematy poruszane na spotkaniach dotyczą zarówno tematyki regionalnej, jak i ogólnej. Prelegenci opowiadają m.in. o Legionach Polskich, zagładzie Żydów, ruchu komunistycznym na Białostocczyźnie czy powstaniu sejneńskim. Oprócz tego przybliżana jest bieżaca praca IPN, np. dotycząca lustracji.

Koordynator: Waldemar Tyszuk – waldemar.tyszuk.ipn.gov.pl

 

 

 

Aktualności

Wybierz Strony