logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Przystanek Historia w Białymstoku

Przystanek Historia w Białymstoku odbywa się w budynku Książnicy Podlaskiej w Białymstoku im. Łukasza Górnickiego, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14A.

Przy organizacji spotkań IPN Białystok współpracuje z Książnicą Podlaską.

Tematy poruszane na spotkaniach dotyczą zarówno tematyki regionalnej jak i ogólnej. Prelegenci opowiadają m.in. o Legionach Polskich, zagładzie Żydów, ruchu komunistycznym na białostocczyźnie, powstaniu sejneńskim. Oprócz tego przybliżana jest praca IPN, np. dotycząca lustracji

Koordynator: Waldemar Tyszuk - waldemar.tyszuk.ipn.gov.pl