logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Korzenie totalitaryzmu

Instytut Pamięci Narodowej oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej zapraszają do udziału w cyklu szkoleń dla nauczycieli przedmiotów humanistycznych, który dotyczyć będzie systemów totalitarnych: komunizmu i nazizmu.

Po zakończeniu cyklu szkoleniowego uczestnicy, którzy wezmą udział we wszystkich spotkaniach: części wykładowej (25 marca 2020 r.) i warsztatowej (31 marca 2020 r.) oraz przedstawią autorski scenariusz lekcji związanej z tematyką szkoleń, otrzymają stosowny certyfikat MEN i IPN. Nauczyciele, którzy wezmą udział w dwóch spotkaniach, ale nie opracują scenariusza lekcji, otrzymają zaświadczenia o udziale w szkoleniu.

Obowiązuje rejestracja uczestników (liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń). Zgłoszenia przyjmujemy drogą mailową do 20 marca na adres: joanna.krzemien@ipn.gov.pl. Szczegółowe informacje (w tym program) znajdują się w załączniku oraz na stronie internetowej (link).

 

Program: