logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Szkolenie on-line dla nauczycieli - Zaangażowanie polityczne ziemiaństwa kieleckiego jako wyraz troski o dobro wspólne 1918-1939 - 9 lutego 2021 r.

W ramach projektu edukacyjnego W służbie Niepodległej. Działalność ziemian na rzecz państwa i społeczeństwa w dwudziestoleciu międzywojennym zapraszamy zainteresowanych nauczycieli do udziału szkoleniu on-line poświęconym aktywności politycznej ziemiaństwa zamieszkałego w województwie kieleckim.

Prof. dr hab. Jerzy Gapys (Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego w Kielcach) opowie nie tylko o tendencjach charakteryzujących grupę na tle ogólnokrajowym, ale również wskaże przykłady postaw przedstawicieli tego środowiska. Wśród nich znaleźli się liczni samorządowcy, posłowie i senatorowie, ministrowie oraz premier. Choć ich interesy nie były reprezentowane przez nowoczesną partię polityczną, ich aktywność na tym polu była zauważalna, a znaczenie niektórych spośród nich, uznaje się za wybitne.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesłanie informacji o udziale w szkoleniu na adres mailowy:  marcin.chorazki@ipn.gov.pl

Koordynator projektu, dr Marcin Chorązki (OBEN IPN w Krakowie)

Szkolenie on-line dla nauczycieli,
9 lutego 2021 r. godz. 16.00-18.30

dr hab. prof. UJK Jerzy Gapys – ur. 1970 r.,

Od 1996 roku jest pracownikiem Instytutu Historii na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół kilku problemów badawczych:  dzieje elit społecznych w Polsce w latach 1918-1945; ziemiaństwo polskie w latach 1918-1945, duchowieństwo katolickie w okresie II wojny światowej a działalność dobroczynna ziemiaństwa i duchowieństwa; społeczności wiejskie, polskie, społeczeństwo polskie wobec podziemia zbrojnego: AK, NSZ, BCH, GL-AL. Jest autorem 6 książek i ponad 100 artykułów naukowych :

Postawy społeczne i polityczne ziemiaństwa w latach 1939-1945 (na przykładzie dystryktu radomskiego) Kielce 2003.

Polskie rzymskokatolickie duchowieństwo diecezjalne w Radzie Głównej Opiekuńczej 1939-1945, Kielce 2010. 

Działalność charytatywna duchowieństwa diecezjalnego w Generalnym Gubernatorstwie 1939-1945, Kielce 2012;

Okupacja widziana z dworu wlonickiego. Stanisław Turnau. Pamiętnik z wojny 1939-1945, wybór i opracowanie Jerzy Gapys, Kielce 2014.

Opoczyńska księga pamięci, redakcja naukowa. J. Gapys i E. Majcher –Ociesa, Opoczno 2014 (współautor)

Kazimierz Jakubowski, Dominium Wyszyna Fałkowska. Kopiał majątkowy i prywatny, wybór i opracowanie Jerzy Gapys we współpracy z Marcinem Łuczkowskim, Oświęcim 2015.

Stefan Turnau, Zapiski galicyjskie 1906-1945, wybór i oprac. Jerzy Gapys, Oświęcim 2016.

Ks. A. Włosiński, Wielka Wojna nad Nidą. Kronika Imielno (1912-1917), wstęp i oprac. J. Gapys i ks. T. Gocel, Kielce 2018.

 

 

Opcje strony