logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Ogólnopolski etap konkursu ziemiańskiego (on-line) – 1 czerwca 2021

W dniu 1 czerwca b. r., w godzinach 9.00 – 15.30 odbędzie ogólnopolski etap konkursu „W służbie Niepodległej. Działalność ziemian na rzecz państwa i społeczeństwa w dwudziestoleciu międzywojennym”.

Ostatnia część konkursu odbędzie się w formule on-line przy pomocy udostępnionej przez Oddział IPN w Krakowie platformy internetowej zoom. Organizatorzy przekażą każdemu z finalistów na jego adres poczty elektronicznej link z dostępem do platformy, z prośbą o zalogowanie się w terminie wskazanym w opracowanym harmonogramie przebiegu tego etapu konkursu. Załączamy przygotowany harmonogram. Jeśli z powodów obiektywnych podany w harmonogramie termin będzie kolidować finalistom z innymi obowiązkami szkolnymi lub okolicznościami pozaszkolnymi, prosimy o wcześniejsze skontaktowanie się mailowe z koordynatorem konkursu, dr. Marcinem Chorązkim (OBEN IPN w Krakowie), na adres: marcin.chorazki@ipn.gov.pl w celu ustalenia zmian w obowiązującym harmonogramie.

Przypominamy, że zgodnie z regulaminem konkursu, § 9, pkt 4 i 5

      „Uczestnik etapu ogólnopolskiego:

  1. podczas 10 – minutowego wystąpienia ustnie prezentuje swoją pracę uzasadnia wybór tematu, przedstawia pracę, dokonuje analizy i oceny zebranego materiału źródłowego;
  2. odpowiada na pytania dotyczące jego pracy”.

„Przedmiotem oceny komisji jest wyłącznie ustna prezentacja pracy i udzielone przez uczestnika odpowiedzi. Komisja ogólnopolska nie zapoznaje się z  pracami konkursowymi i nie ocenia ich – było to zadaniem komisji wojewódzkiej”.

Uczniom nie wolno czytać z kartek oraz komputerów lub innych nośników danych (telefonów, tabletów itp.) omówienia ich pracy konkursowej ani też omawiać pracy przy pomocy jakichkolwiek pomocy, takich jak prezentacje multimedialne, filmy itp. Podczas spotkania z komisją musi być włączona kamera i dźwięk komputera, w celu nawiązania i utrzymania kontaktu komisji z finalistami przez okres ich wystąpienia.

Wszystkim finalistom gratulujemy i życzymy powodzenia w ostatnim etapie naszego projektu.

Opcje strony