logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Śledztwo katyńskie

To nowoczesny warsztat edukacyjny pozwalający nauczycielom i edukatorom włączyć uczestników w detektywistyczne dochodzenie, którego celem jest ustalenie tożsamości ofiar Zbrodni Katyńskiej. Warsztaty mają nie tylko przedstawić okoliczności zbrodni, ale też służyć upamiętnieniu ofiar i zaznajomieniu uczniów ze specyfiką pracy historyków. Kluczowym elementem warsztatów są przedmioty wydobyte z dołów śmierci, których oryginały znajdują się w zbiorach Muzeum Katyńskiego. Przedmioty te – których właścicieli często nie znamy – są niemymi świadkami ludobójstwa popełnionego przez Związek Sowiecki na polskich obywatelach. „Śledztwo katyńskie” rozwija umiejętności analizy historycznej, kojarzenia faktów, stawiania hipotez i wyciągania wniosków. Może być świetnym uzupełnieniem wiedzy osób dobrze znających tematykę katyńską, które jednak chcą ją poszerzyć, np. przez poznawanie detali wyposażenia wojskowego czy odznaczeń polskiego oficera II Rzeczypospolitej. Równocześnie jednak „Śledztwo katyńskie” może skłonić nieobeznanych z tematyką uczniów, aby bliżej zainteresowali się historią Katynia.

Warsztaty są przeznaczone zarówno dla uczniów szkół podstawowych jak i ponadpodstawowych, w wieku od 12 lat.

Zajęcia składają się z dwóch części: wykładu historycznego (45 minut) i ćwiczeń wykorzystujących materiał edukacyjny „Śledztwo Katyńskie” (45 minut). 

KONTAKT:

Angelika Blinda, 32/ 207 017 15, angelika.blinda@ipn.gov.pl

Ewelina Małachowskia, 2/ 207 017 14, ewelina.malachowska@ipn.gov.pl

Materiał do pobrania i samodzielnego wykorzystania przez nauczyciela znajduje się poniżej.

Opcje strony