logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Tu rodziła się „Solidarność”

Szkolenie z wykorzystaniem wystawy "Tu rodziła się Solidarność" – 29 października 2020 r.

W lipcu, sierpniu i wrześniu 1980 r. wybuchły ogólnopolskie masowe strajki, które doprowadziły do zawarcia czterech porozumień pomiędzy strajkującymi robotnikami a władzami PRL. Porozumienia dorpowadziły do powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, który w swoich szeregach zrzeszał prawie dziesięć milionów członków. W ramach szkolenia uczestnikom zostaną przedstawione możliwości wykorzystania wystawy „Tu rodziła się Solidarność”, składającej się z części ogólnopolskiej, regionalnej (tereny dawnych województw: katowickiego, bielskiego i częstochowskiego) oraz czterech wystaw lokalnych (Bielsko-Biała, Dąbrowa Górnicza, Jastrzębie Zdrój, Tarnowskie Góry).

kontakt: Adrian Rams / adrian.rams@ipn.gov.pl

 

Opcje strony