logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Deportacje Górnoślązaków do ZSRS w 1945 roku. Teka edukacyjna IPN.

Szkolenie dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych – luty 2021 r.

Deportacje mieszkańców Górnego Śląska do ZSRS w 1945 roku to jedna z największych tragedii tego regionu w XX wieku. Według najnowszych badań na przymusowe roboty wywieziono wówczas ponad 46 tysięcy osób. W ramach szkolenia zostaną uczestnikom przedstawione możliwości wykorzystania materiałów z drugiego wydania teki edukacyjnej do prowadzenia zajęć, m.in. dodatkowych ćwiczeń i małych projektów badawczych lub fragmentów prac konkursowych („Kalejdoskop wydarzeń we wspomnieniach rodzin”), propozycji wycieczek edukacyjnych oraz przykładowych tematów esejów, a także materiałów zawartych na dołączonej do teki płycie CD/DVD (notacje oraz film „Przemilczana tragedia).

Czas trwania szkolenia – 1,5 h.

kontakt: dr Kornelia Banaś, tel. 32 207 07 11 / kornelia.banas@ipn.gov.pl

Opcje strony