logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Szkolenie dla nauczycieli "Korzenie totalitaryzmu"

Szkolenie dla nauczycieli "Korzenie totalitaryzmu" w roku szkolnym 2019/2020 miało odbyć się w Przystanku Historia w Katowicach w kwietniu tego roku. W związku z sytuacją epidemiczną organizatorzy przenieśli je w rzeczywistość wirtualną za pomocą platformy szkoleniowej moodle.org.

Uczestnicy kursu, którzy zgłosili swój udział na początku tego roku, otrzymali dostęp do szkolenia składającego się z siedmiu modułów:

  • Podstawy ideologiczne nazizmu – dr Mirosław Węcki (OBBH IPN Katowice)
  • Komunizm jako religia dla nowego człowieka radzieckiego – Anna Zaczkowska (OBEN IPN Katowice)
  • W sieci propagandy. Sztuka sowiecka i nazistowska jako narzędzie kształtowania społeczeństwa w XX wieku – Aleksandra Gorzelik (PEMiIP)
  • Tematyka totalitaryzmu w szkolnej i egzaminacyjnej praktyce edukacyjnej – dr Ewa Chorąży (RODN WOM Katowice)
  • "Soviet Story", film Edwina Snore'a – Ryszard Mozgol (OBEN IPN Katowice)
  • Auschwitz – Marek Kutyłowski
  • Katyń – prof. Tomasz Panfil (IPN)

Na zakończenie każdy z uczestników otrzyma zadanie domowe. Osoby, które przejdą kurs i prześlą pracę w wyznaczonym terminie, otrzymają certyfikat ukończenia szkolenia podpisany przez Ministra Edukacji Narodowej. Osoby, które nie prześlą zadania – zaświadczenie podpisane przez Śląskiego Kuratora Oświaty.

Kurs dostępny jest w dniach 21–31 października 2020 r. Ostateczny termin nadsyłania prac upływa 8 listopada 2020 r.

Osobą odpowiedzialną za szkolenie jest Ewelina Małachowska (OBEN IPN Katowice): ewelina.malachowska@ipn.gov.pl

Opcje strony