logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Turniej Debat Historycznych IPN w Kielcach

VI edycja Turnieju Debat Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej 

Nabór do Turnieju Regionalnego w Kielcach

 

Projekt edukacyjny, wykorzystujący formę debaty oksfordzkiej w edukacji historycznej, kierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych. Uczestnicy poszerzają i pogłębiają wiedzę historyczną na temat ważnych problemów związanych z historią Polski XX wieku. Dzięki metodzie debaty oksfordzkiej mają możliwość nauczyć się: patrzeć na zagadnienia z wielu stron, samodzielnie myśleć, budować spójną i logiczną argumentację, występować publicznie, słuchać innych, brać odpowiedzialność za swoje słowa oraz szanować swoich rozmówców.  

Turniej Regionalny w Kielcach, będący pierwszym etapem VI edycji Turnieju Debat Historycznych IPN, zgodnie z zapisami regulaminu rozegrany zostanie on-line najpóźniej do 25 czerwca 2021 r. W projekcie biorą udział czteroosobowe (4 mówców) lub 5-osobowe (4 mówców + 1 rezerwowy) drużyny złożone z uczniów szkoły pod opieką nauczyciela (opiekuna).

Zgłoszenia, na zamieszczonym formularzu – załącznik nr 1, prosimy przesyłać w terminie do 31 marca 2021 r. na adres: Delegatura IPN w Kielcach, Al. Na Stadion 1, 25-137 Kielce, fax: 41/340-50-96 lub adres e-mail koordynatora regionalnego: marek.jonczyk@ipn.gov.pl     

Zwycięzcy Turnieju Regionalnego wezmą udział w finałowym Turnieju Debat Historycznych IPN w Warszawie, we wrześniu 2021 r.   

Zakwalifikowane do Turnieju Regionalnego w Kielcach drużyny, zostaną poinformowane o terminie i miejscu rozegrania Turnieju Regionalnego. Udział w turnieju poprzedzą warsztaty, organizowane przez Delegaturę IPN w Kielcach.

Szczegółowe informacje o projekcie w dołączonym regulaminie (wraz z obowiązującymi załącznikami) oraz u koordynatora regionalnego:

Marek Jończyk, tel. 696-826-381; e-mail: marek.jonczyk@ipn.gov.pl lub na stronie internetowej: https://edukacja.ipn.gov.pl/edu/konkursy-i-projekty/turniej-debat-historycz