logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Wojewódzki konkurs recytatorski „…gdy nad głowami świszczą kule…” – poezja i proza okresu II wojny światowej.

II edycja konkursu recytatorskiego o tematyce wojennej dla miłośników słowa pisanego i występów scenicznych. Konkurs adresowany jest do uczniów klas VI–VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych województwa świętokrzyskiego. Zadanie, z którym przyjdzie zmierzyć się uczestnikom konkursu, ma na celu przybliżenie i utrwalenie wiedzy historycznej, a jednocześnie kultywowanie pasji literackich i poetyckich. Rozwijanie wśród uczniów wrażliwości historycznej, estetycznej i językowej to także naturalny sposób kształtowania postaw patriotycznych.

kontakt: Edyta Krężołek +48 696 826 381 w. 101 / edyta.krezolek@ipn.gov.pl

Aktualności