logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Warsztaty on-line: „Działalność organizacyjna i społeczna ziemiaństwa w okresie międzywojennym"

Wczoraj do późnych godzin wieczornych trwały warsztaty on-line  „Działalność organizacyjna i społeczna ziemiaństwa w okresie międzywojennym" prowadzone przez prof. Tomasza Kargola (Instytut Historii UJ), które zgromadziły grupę prawie 50 słuchaczy z całej Polski. Tematyka poruszana przez prof. Kargola obejmowała historię ziemiaństwa na ziemiach polskich w XIX i XX wieku ze szczególnym naciskiem na aktywność społeczną tej grupy. Naukowiec przybliżył funkcjonowanie i struktury organizacji ziemiańskich, statuty i cele fundacji ziemiańskich istniejących do 1939 r. Dzięki temu podkreślono znaczenie m. in. takich rodzin, jak Potulickich, Hutten-Czapskich, Lanckorońskich.

Uczestnicy warsztatów otrzymali od prof. Kargola kopie dokumentów statutowych związków i organizacji ziemiańskich, dzięki czemu miała miejsce dyskusja wokół tych materiałów.

Warsztaty odbyły się w ramach projektu edukacyjnego  „W służbie Niepodległej. Działalność ziemian na rzecz państwa i społeczeństwa w dwudziestoleciu międzywojennym" i stanowią cykl szkoleń dla nauczycieli w tej tematyce. Kolejne spotkanie planowane jest na ostatnią dekadę stycznia 2021 r. Serdecznie zapraszamy!

Opcje strony