logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Odbyły się ostatnie warsztaty ziemiańskie dla nauczycieli. Rejestracja szkół uczestniczących w konkursie do 15 lutego 2021

9 lutego 2021 r. odbyły się ostatnie zajęcia z serii warsztatów dla nauczycieli, w ramach projektu edukacyjnego „W służbie Niepodległej. Działalność ziemian na rzecz państwa i społeczeństwa w dwudziestoleciu międzywojennym”.

Tym razem naszym gościem był dr hab. Jerzy Gapys (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach), który wygłosił wykład pt. „Zaangażowanie polityczne ziemiaństwa kieleckiego jako wyraz troski o dobro wspólne 1918-1939”.

Dr Gapys scharakteryzował cechy ziemiaństwa, koncentrując uwagę słuchaczy na mentalności i tożsamości ziemiaństwa polskiego w pierwszej połowie XX wieku. Zaprezentował nie tylko postawy reprezentantów tej grupy w ramach ogólnokrajowych tendencji w dwudziestoleciu międzywojennym, ale również wskazał przykłady zachowań liderów środowiska na przykładzie przedstawicieli woj. kieleckiego. Wśród nich znaleźli się liczni samorządowcy, posłowie i senatorowie, ministrowie oraz premier, m.in. Leon Kozłowski, Wacław Karwacki, ks. Krzysztof Radziwiłł, Edward Kleszczyński i wielu innych. Choć ich interesy nie były reprezentowane przez nowoczesną partię polityczną, ich aktywność na tym polu była zauważalna, a niektórych spośród nich uznaje się za wybitnych.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami edukacyjnymi dostępnymi na stronach organizatorów projektu i przypominamy, że rejestracja szkół uczestniczących w konkursie trwa do 15 lutego. Zachęcamy do wzięcia udziału w projekcie. Na uczniów laureatów i nauczycieli czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe. Przypominamy, że konkurs jest wpisany na listę konkursów punktowanych według rozporządzeń Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Kontakt: marcin.chorzązki@ipn.gov.pl

Ziemiański projekt edukacyjny to wspólne dzieło oddziałów IPN w Krakowie i Poznaniu, Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego Oddział Kraków, Fundacji im. Zofii i Jana Włodków w Krakowie oraz Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonie pracy pisemnej lub multimedialnej, przedstawiającej działalność ziemiaństwa na rzecz państwa i społeczeństwa w okresie 20-lecia międzywojennego. Chodzi o działalność charytatywną, organizacyjną, gospodarczą i edukacyjną w lokalnym środowisku wiejskim, a także służbę w dyplomacji, administracji państwowej czy strukturach samorządu.

Opcje strony