logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Ogólnopolski etap konkursu ziemiańskiego (on-line) – 1 czerwca 2021

Ogólnopolski etap konkursu „W służbie Niepodległej. Działalność ziemian na rzecz państwa i społeczeństwa w dwudziestoleciu międzywojennym” odbędzie się 1 czerwca 2021 r. w godz. 9-15.30.

Ostatnią część konkursu przeprowadzimy w formule on-line przy pomocy udostępnionej przez Oddział IPN w Krakowie platformy internetowej Zoom. Organizatorzy przekażą każdemu z finalistów, na adres jego poczty elektronicznej, link z dostępem do platformy, z prośbą o zalogowanie się w terminie wskazanym w harmonogramie (prześlemy w załączeniu). Jeśli z powodów obiektywnych podany w harmonogramie termin będzie kolidować finalistom z innymi obowiązkami szkolnymi lub okolicznościami pozaszkolnymi, prosimy o wcześniejsze skontaktowanie się e-mailem z koordynatorem konkursu dr. Marcinem Chorązkim z Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Krakowie: marcin.chorazki@ipn.gov.pl.

Przypominamy, że zgodnie z regulaminem konkursu, § 9, pkt. 4 i 5 uczestnik etapu ogólnopolskiego:

  • podczas 10-minutowego wystąpienia ustnie prezentuje swoją pracę – uzasadnia wybór tematu, przedstawia pracę, dokonuje analizy i oceny zebranego materiału źródłowego;
  • odpowiada na pytania dotyczące jego pracy;
  • przedmiotem oceny komisji jest wyłącznie ustna prezentacja pracy i udzielone przez uczestnika odpowiedzi. Komisja ogólnopolska nie zapoznaje się z pracami konkursowymi i nie ocenia ich – było to zadaniem komisji wojewódzkiej.

Uczniom nie wolno czytać z kartek oraz komputerów lub innych nośników danych (telefonów, tabletów itp.) ani omawiać pracy przy pomocy jakichkolwiek pomocy, takich jak prezentacje multimedialne, filmy itp. Podczas spotkania z komisją musi być włączona kamera i dźwięk komputera w celu nawiązania i utrzymania kontaktu komisji z finalistami przez okres ich wystąpienia.

Wszystkim finalistom gratulujemy i życzymy powodzenia w ostatnim etapie naszego projektu. Organizatorzy nie przewidują z powodu zagrożenia epidemiologicznego uroczystego podsumowania projektu. Dyplomy wraz z nagrodami zostaną przesłane pocztą po ogłoszeniu ostatecznych wyników konkursu.

Opcje strony