logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Debata historyków rozpoczęła edukacyjny projekt ziemiański 2021/2022

Debata ekspertów w siedzibie Fundacji im. Zofii i Jana Włodków zainaugurowała projekt edukacyjny „Ziemianie jako sąsiedzi – kulturotwórcza rola dworów polskich w latach 1918-1945”. Gośćmi byli prof. dr hab. Tadeusz Epsztein (Instytut Historii PAN w Warszawie) oraz prof. dr hab. Jerzy Gapys (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach), a spotkanie poprowadził prof. dr hab. Marian Wolski (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie).

Naukowcy dyskutowali o ewolucyjnych przemianach w polskim społeczeństwie w XX wieku, szczególnie wśród mieszkańców wsi. Zmagania wojenne w latach 1914-1920, ferment rewolucyjny, mozolne odbudowywanie gospodarki w wolnym kraju w dobie wielkiego kryzysu, czy też zniszczenia II wojny światowej połączone z represjami obydwóch okupantów wobec elit społecznych, szczególnie wobec ziemiaństwa doprowadziły do zasadniczego obniżenia nie tylko stopy życiowej ziemiaństwa, ale także znaczenia tego środowiska w społeczeństwie. Ale nie zwolniło to przedstawicieli tej grupy z obowiązku służby na rzecz państwa i narodu, szczególnie kulturotwórczej misji oraz wsparcia charytatywnego ludności wiejskiej. Dwór bowiem od zawsze był bowiem punktem odniesienia dla społeczności wiejskiej, która czerpała z tych wzorców nieustannie. Podnoszenie poziomu gospodarstw chłopskich, wychowanie patriotyczne, edukacja na poziomie szkół powszechnych, nauka zawodów, czy też nawet odwzorowanie trendów mody lub prowadzenia gospodarstwa domowego stały się tymi elementami kulturowymi, które odcisnęły na ówczesnym społeczeństwie wiejskim niepodważalną pieczęć.

 

W ramach projektu planujemy zorganizować cykl warsztatów dla nauczycieli oraz ogólnopolski konkurs historyczny skierowany do młodzieży ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Zapraszamy do udziału! Szczegóły na stronach organizatorów.   

Opcje strony