logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Internetowy konkurs "Teresa Grodzińska"

Weź udział w konkursie i poznaj Bohaterów Niezłomnych! - Teresa Grodzińska

Teresa Grodzińska w 1918 r. ukończyła Gimnazjum Żeńskie im. Marii Gajl w Radomiu, gdzie działała w harcerstwie, a od 1915 r. w tajnej Organizacji Młodzieży Narodowej. Wiosną 1920 r. przerwała naukę i podjęła pracę pielęgniarki w Szpitalu Ujazdowskim, następnie, 10 lipca tego roku, wstąpiła do Wojska Polskiego. Jako sanitariuszka 4. Pułku Piechoty Legionów, podczas walk pod Hrubieszowem wykazała się ogromną wytrwałością i hartem ducha, pracując z ogromnym poświęceniem. 1 września 1920 r. trafiła do niewoli i została brutalnie zamordowana przez bolszewików. Odznaczona Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari.
 
Pobierz i zapoznaj się z broszurą "Teresa Jadwiga Grodzińska" z serii Bohaterowie Niepodległej
 
Obejrzyj film animowany cyklu BOHATEROWIE NIEPODLEGŁEJ - "Teresa Grodzińska"

 

 

Zapraszamy do rozwiązania internetowego quizu o Teresie Grodzińskiej na platformie Quizizz

Co zrobić, żeby wziąć udział w konkursie?

Gra będzie aktywna od 25 października do 2 listopada 2021 r.

Organizator przewiduje przyznanie nagród rzeczowych dla trzech osób, które otrzymają najlepszy wynik podczas rozwiązywania quizu. W przypadku takiej samej liczby punktów, o pierwszeństwie decyduje czas rozwiązania zadania.

Fundatorem nagród jest Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie oraz Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Lublinie.

Nagrodą za zajęcie I-go miejsca są gry i publikacje ufundowane przez Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie.

Nagrodą za zajęcie II-go miejsca są gry i publikacje ufundowane przez Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie.

Nagrodą za zajęcie III-go są gry i publikacje ufundowane przez Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie.

Opcje strony