logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Konferencja edukacyjna "Dzieła utracone"

Konferencja edukacyjna o stratach polskich dóbr kultury w czasie II wojny światowej – Lublin, 27 października 2021

Podczas konferencji w lubelskim IPN zostaną przedstawione straty, jakie poniosła Polska w zakresie dóbr kultury. Uczestnicy dowiedzą się o poszukiwaniach zaginionych dzieł sztuki oraz sposobach ich odtwarzania. Wydarzeniu towarzyszyć będzie wernisaż prac utraconych (wykonanych tą samą techniką co oryginały) oraz prezentacja mobilnej gry miejskiej poświęconej akcji ratowania słynnych obrazów Jana Matejki w Lublinie w czasie II wojny światowej (w aplikacji ActionTrack)

II wojna światowa przyniosła Polsce ogromne zniszczenia. Miliony ludzi utraciło swoje życia i cały dorobek. Ogromną część dziedzictwa narodowego straciło także państwo polskie. Wiele dzieł sztuki zostało skradzionych przez niemieckiego najeźdźcę, inne zostały zniszczone w wyniku działań wojennych.

27 października 2021 r., o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie (ul. Wodopojna 2) odbędzie się konferencja edukacyjna „Dzieła utracone. Przywracanie pamięci”.

 

 • Program konferencji edukacyjnej o stratach polskich dóbr kultury w czasie II wojny światowej Dzieła utracone
  Program konferencji edukacyjnej o stratach polskich dóbr kultury w czasie II wojny światowej Dzieła utracone
 • Program konferencji edukacyjnej Dzieła utracone
  Program konferencji edukacyjnej Dzieła utracone

 


Program konferencji edukacyjnej „Dzieła utracone. Przywracanie pamięci”

Prowadzenie:

 • prof. dr hab. Marek Wierzbicki (Biuro Badań Historycznych IPN w Lublinie Delegatura w Radomiu)

Wystąpienia

 • Marek Skorupski (prezes Fundacji Dziedzictwa Kultury Polskiej w Warszawie) – Wkład Fundacji Dziedzictwa Kultury Polskiej w odtwarzaniu utraconych dzieł sztuki z polskich zbiorów na podstawie wybranych przykładów.
 • prof. dr hab. Mirosław Kłusek (Instytut Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego) – Straty Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie dóbr kultury i dzieł sztuki podczas II wojny światowej.
 • prof. dr hab. Wojciech Kowalski (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach) – Restytucja dóbr kultury zagrabionych w Polsce w czasie II wojny światowej. Prawo, polityka, praktyka.
 • kom. dr Marek Łuczak (Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie)– Działania policji zachodniopomorskiej w ochronie zabytków i odzyskiwaniu dzieł sztuki.
 • Agnieszka Wdowiak (Fundacja Dziedzictwa Kultury Polskiej w Warszawie) – Proces odzyskiwania „Pomarańczarki” Aleksandra Gierymskiego.
 • Helena Jankowska-Paluch (Muzem Narodowe w Lublinie) – O okolicznościach utraty i odnalezienia obrazu Fransa Posta „Pejzaż brazylijski” ze zbiorów Muzeum Narodowego w Lublinie.
 • Magdalena Dalmata (Lublin) i Aleksandra Pędzisz (Muzem Narodowe w Lublinie) – Wkład artystów w odtwarzanie utraconych dzieł sztuki.

Punkty towarzyszące

 • Prezentacja mobilnej gry miejskiej „Na ratunek Matejce” poświęconej akcji ratowania słynnych obrazów Jana Matejki w Lublinie w czasie II wojny światowej (w aplikacji ActionTrack).
 • Wernisaż prac utraconych (kopie wykonane przy zastosowaniu tej samej techniki co oryginały).

Organizatorzy:
Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie
Fundacja Dziedzictwa Kultury Polskiej

Patronaty Medialne:
TVP 3 Lublin
Radio Lublin
Przystanek Historia
Kurier Lubelski

Opcje strony