logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Konkurs „Jan Paweł II na tle wielkich wydarzeń historycznych” – zgłoszenia do 12 października 2020 r.

Jan Paweł II jest postacią bardzo ważną dla najnowszej historii Polski i świata. Jego pontyfikat miał wpływ na rozpad systemu komunistycznego w Europie Środkowo-Wschodniej. W celu popularyzacji wiedzy o tym wielkim Polaku IPN Lublin organizuje konkurs „Jan Paweł II na tle wielkich wydarzeń historycznych”.

Założeniem konkursu jest stworzenie komiksu na podany temat. W konkursie wziąć udział mogą uczniowie klas IV–VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych. Uczestników mogą zgłaszać szkoły do 12 października 2020 r. Szczegóły w regulaminie. W załącznikach znajdują się również wszystkie dokumenty potrzebne do zgłoszenia uczestnika konkursu.

Wyniki konkursu „Jan Paweł II na tle wielkich wydarzeń historycznych”

Na wstępie serdecznie dziękujemy za wszystkie nadesłane prace konkursowe. Łącznie dotarło do nas aż 210 prac uczniów szkół podstawowych oraz 20 prac uczniów szkół ponadpodstawowych. Spośród tak licznej grupy było niezwykle trudno wybrać te najlepsze ponieważ w zasadzie wszystkie prace były bardzo ciekawe i prezentowały wysoki poziom.

Ostatecznie komisja po długich i burzliwych obradach wyłoniła laureatów. Niestety mogliśmy przyznać tylko po trzy miejsca w każdej kategorii wiekowej dlatego zdecydowaliśmy o wyróżnieniu oraz nagrodzeniu dodatkowo po sześciu uczestników z każdej grupy wiekowej.

  • W kategorii szkoła podstawowa:

I miejsce

AMELIA WILK – Szkoła Podstawowa im. M. Skłodowskiej – Curie w Trawnikach

II miejsce

MILENA BYRA – Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Majdanie Sopockim

III miejsce

HANNA URBAN – Szkoła Podstawowa im. Dzieci Zamojszczyzny w Zwierzyńcu

  • Wyróżnienia szkoła podstawowa:

KLASA IV

DARIA NOWOSAD – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zaburzu

JACEK ŁUKANOWSKI – Szkoła Podstawowa im. Polski Niepodległej w Zalesiu

EMILIA TABAŁA - Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Majdanie Sopockim

ANTONI WIERZBICKI – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dorohusku

ZOFIA SOKAL – Szkoła Podstawowa im. Św. Dominika Savio w Lublinie

IGA LIPSKA – Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kardynała S. Wyszyńskiego w Hrubieszowie

KLASA V

ANNA SĘKALA – Publiczna Szkoła Podstawowa w ZPO im. Jana Pawła II w Gościeradowie

KRYSTIAN CHMIEL – Publiczna Szkoła Podstawowa w Blinowie

ALICJA SZCZEŚNIAK – Publiczna Szkoła Podstawowa w Zagoździu

NATALIA JAGIEŁO – Szkoła Podstawowa nr 7 im. Gen. W. Sikorskiego w Chełmie

PAWEŁ WAWRYNIUK – Szkoła Podstawowa im. J.U. Niemcewicza w Neple

LETYCJA ŁYSZCZARZ - Publiczna Szkoła Podstawowa w ZPO im. Jana Pawła II w Gościeradowie

KLASA VI

ZUZANNA GRZESIAK – Szkoła Podstawowa w Moniatyczach

KORNELIA WADAS – Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Osinach

ANNA ZŁOTKOWSKA – szkoła Podstawowa nr 1 im. Ks. S. Konarskiego w Lublinie

MARTNA KOZAK – Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Werbkowicach

JULIA DUŃKO – Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Biłgoraju

HELENA KOSZYK – Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Izbicy

KLASA VII

NATALIA OCH – Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Serokomli

WIKTORIA GARGOL – Szkoła Podstawowa nr 4 im. Adama Mickiewicza w Lublinie

EWELINA SKIBA – Szkoła Podstawowa im Jana Pawła II w Zespole Szkół Publicznych w Suścu

ALEKSANDRA KUNASZYK – Szkoła Podstawowa im. Unitów Drelowskich w Drelowie

KINGA RUDNICKA – Szkoła Podstawowa w Komarówce Podlaskiej

MAREK ADASZEWSKI – Szkoła Podstawowa w Wandalinie

KLASA VIII

KINGA KOWALIK – Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Majdanie Sopockim

KACPER KARWAT – Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego we Frampolu

WOJCIECH SZWEDO – Szkoła Podstawowa nr 1 w Kraśniku

ALEKSANDRA WANAT – Szkoła Podstawowa nr 1 im. H. Sienkiewicza w Szczebrzeszynie

KACPER GAŁCZYŃSKI – Publiczna Szkoła Podstawowa w Białopolu

OSKAR DADZIAK – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Poniatowskiego w Annopolu

  • W kategorii szkoła ponadpodstawowa:

I miejsce

MAGDALENA FINKOWSKA – Zespół Szkół Chemicznych i przemysłu Spożywczego im. Gen. F. Kleeberga w Lublinie

II miejsce

GRZEGORZ KOŁODYŃSKI – Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Komisji Edukacji Narodowej w Puławach

III miejsce

JAKUB KARWOWSKI – Akademickie Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

  • Wyróżnienia szkoła ponadpodstawowa:

SYLWIA OBRZÓD – V Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej–Curie w Lublinie

MIKOŁAJ GÓRNICKI – Zespół Szkół Samochodowych im. S. Syroczyńskiego w Lublinie

ZOFIA TOKARSKA – Liceum Ogólnokształcące im. Ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie

WERONIKA TROCIUK - Akademickie Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

KATARZYNA HOŁODY – Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Komisji Edukacji Narodowej w Puławach

OLIWIA PANAS - Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Komisji Edukacji Narodowej w Puławach

 

Jeszcze raz serdecznie gratulujemy!

 

 

Opcje strony