logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Wyniki eliminacji wojewódzkich projektu „Kresy – polskie ziemie wschodnie w XX wieku”

Zakończenie eliminacji wojewódzkich do IV ogólnopolskiej edycji projektu edukacyjnego „Kresy – polskie ziemie wschodnie w XX wieku”

Celem projektu jest popularyzowanie wiedzy o historii polskich Kresów Wschodnich I i II Rzeczypospolitej wśród młodzieży. Jednym z najważniejszych aspektów projektu jest uwrażliwianie uczestników na los Polaków mieszkających za naszą obecną wschodnią granicą, kształtowanie świadomości, że nadal są oni częścią naszej Ojczyzny.

Najważniejszą częścią projektu jest konkurs wiedzy. Zadaniem uczestników jest przygotowanie pracy pisemnej lub multimedialnej na wybrany przez siebie temat – na podstawie dostępnej literatury, zgromadzonych dokumentów, wspomnień i materiału ikonograficznego. Dla laureatów etapu centralnego przewidziana jest nagroda – wyjazd edukacyjny na Kresy we wrześniu 2022 r.

Komisja wojewódzka Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie, spośród osób zgłoszonych do eliminacji wojewódzkich, zakwalifikowała do etapu centralnego projektu  następujących uczestników w kategoriach:

Praca pisemna (klasy 7-8 szkół podstawowych)

  • Krystian Kozak, Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Parczewie

Praca pisemna (szkoła średnia)

  • Zuzanna Kusiak, I Liceum Ogólnokształcące im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie

Praca multimedialna (szkoła średnia)

  • Klaudia Guluk, I Liceum Ogólnokształcące im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!

zdjęcie zajawkowe

Opcje strony