logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Zaczęło się w Lipcu. «Solidarność» w Regionie Środkowo-Wschodnim 1980–1989

Wystawa składa się z 44 plansz prezentujących historię Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Regionie Środkowo-Wschodnim, począwszy od fenomenu masowych strajków lipcowych w 1980 r. aż po przełom polityczny w 1989 r. Ekspozycja przedstawia powstały wówczas ruch związkowy „Solidarności” i jego elementy najbardziej charakterystyczne dla Regionu Środkowo-Wschodniego. W warunkach systemu komunistycznego PRL, NSZZ „Solidarność”, będący formalnie tylko związkiem zawodowym, stał się faktycznie ruchem łączącym walkę o poprawę bytu środowisk pracowniczych z walką o poszerzenie wolności polskiego społeczeństwa. Stąd, na wystawie prezentowana jest także tematyka związana z NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”, Niezależnym Ruchem Harcerskim czy Niezależnym Zrzeszeniem Studentów.

„Solidarność” stała się ucieleśnieniem marzeń milionów Polaków o życiu w wolnej Polsce, tłumionych po 1944 r. przez komunistyczny system represji i cenzury. Aspekt wolnościowy stał się niezwykle istotnym elementem działań „Solidarności” w warunkach prześladowań, jakim organizacja ta i jej członkowie poddawani byli od 13 grudnia 1981 r. Okres ten pokazują plansze poświęcone strajkom grudniowym w 1981 r., internowaniu, procesom sądowym stanu wojennego, więźniom politycznym oraz różnym formom oporu społecznego, takim jak manifestacje uliczne, niezależny obieg wydawniczy czy podziemne Radio Solidarność. Wystawę kończy tematyka związana z przełomem lat 1988–1989, zamykającym okres podziemnej działalności „Solidarności” w warunkach PRL i otwierającym etap działania w warunkach wolnego i demokratycznego państwa.

Wystawa powstała w Biurze Edukacji Publicznej Oddziału IPN w Lublinie.

Autorem scenariusza jest Marcin Dąbrowski. Projekt graficzny wystawy i redakcja techniczna: Magdalena Śladecka.

W ramach ekspozycji wykorzystano zdjęcia i materiały archiwalne z zasobu archiwalnego Instytutu Pamięci Narodowej, Zarządu Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność”, Urzędu Miasta Świdnik oraz osób prywatnych.

Zaczęło się w Lipcu. «Solidarność» w Regionie Środkowo-Wschodnim 1980 – 1989 - plik do pobrania>

Opcje strony