logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

XII edycja Kamieni Pamięci. Stan wojenny w Polsce (1981–1983)

Projekt służy szerszemu przypomnieniu historii lokalnych bohaterów. „Kamienie” są metaforą trwałości naszej pamięci o tych osobach. Pragniemy utrwalić ich imiona, by przypomnieć, że historię często tworzą zwykli ludzie. Każda edycja ma innych bohaterów. W dwunastej, realizowanej w roku szkolnym 2020/2021, będą nimi opozycjoniści, bohaterowie okresu stanu wojennego w Polsce. Uczestnikami projektu mogą być grupy uczniów kierowane przez nauczyciela, drużyny i zastępy harcerskie, koła naukowe, grupy rekonstrukcyjne lub koła kombatantów. Formuła jest otwarta także dla osób indywidualnie zajmujących się historią. Zadaniem osób i grup biorących udział w projekcie jest odnalezienie postaci zasługującej na upamiętnienie i upowszechnienie wiedzy o niej w wybrany przez siebie sposób.


koordynator: Dariusz Gałaszewski 22 860 70 46 / dariusz.galaszewski@ipn.gov.pl

termin: rok szkolny 2020/2021

grupy docelowe: wszystkie poziomy nauczania oraz dorośli

zdjęcie zajawkowe

Opcje strony