logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Warsztaty dla nauczycieli – spotkania w 2020 r.

29 września 2020 r. w Archiwum IPN odbyły się warsztaty archiwalne dla nauczycieli historii szkół podstawowych i ponadpodstawowych. To już VI edycja spotkań w ramach projektu realizowanego we współpracy z Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

W bieżącym półroczu warsztaty odbywają się pod hasłem Wolna Polska - ale jaka? – postawy wobec kształtowania się ustroju komunistycznego w latach 40. XX wieku w materiałach archiwalnych.

Podczas spotkania nauczyciele poznali zadania Archiwum Instytutu i rodzaje zgromadzonych w nim dokumentów, natomiast archiwiści zaprezentowali archiwalia dotyczące dwóch tematów:

  • Powroty do PRL – postawy i losy lotników z Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie.
  • O lepsze jutro – propaganda a rzeczywistość w źródłach archiwalnych dotyczących referendum i wyborów 1947 r. oraz form oporu społecznego.

W ramach spotkania nauczyciele odwiedzili także magazyn archiwalny i pracownię konserwacji dokumentów, gdzie poznali podstawowe zasady przechowywania, zabezpieczania i konserwacji archiwaliów. Następnie, podczas pracy pod kierunkiem metodyka, uczestnicy warsztatów zaproponowali interesujące scenariusze lekcji z wykorzystaniem zaprezentowanych i udostępnionych źródeł.

Kolejne spotkania w tym cyklu odbyły się 30 listopada i 15 grudnia 2020 r. Po raz pierwszy warsztaty odbywały się w całości w trybie zdalnym. Do nowej formy spotkań dostosowano scenariusze zajęć, prezentacje i wykorzystywane materiały. W zajęciach wzięło udział 24 nauczycieli.

Opcje strony