logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Dzieje polskiej emigracji niepodległościowej 1939–1989.

Edycja III – Polski Nowy Jork

REKRUTACJA NA SZKOLENIE ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA

Przystanek Historia Centrum Edukacyjne IPN im. Janusza Kurtyki i Ośrodek Rozwoju Edukacji - Wydział Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich zapraszają na III edycję seminarium Dzieje polskiej emigracji niepodległościowej 1939–1989. Tegoroczna odsłona poświęcona będzie losom polskiej emigracji politycznej w Nowym Jorku.

Szkolenie adresowane jest do aktywnych zawodowo nauczycieli i doradców metodycznych historii, wiedzy o społeczeństwie oraz języka polskiego w szkołach podstawowych (kl. VI-VII), szkołach podstawowych (kl. VI i VII) z klasami gimnazjalnymi, liceach i technikach.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenia ORE oraz publikacje popularnonaukowe IPN.

W ramach trzeciej części  projektu zaplanowano:

 1. seminaria, na które składać się będą wykłady prowadzone przez znanych historyków oraz zajęcia warsztatowe
 2. trzy zadania konkursowe do wykonania przez uczestników po kolejnych zjazdach;
 3. 7-dniowy wyjazd edukacyjny do Nowego Jorku dla uczestników projektu, którzy najlepiej wykonają zadania konkursowe.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Organizatorzy pokrywają koszty dydaktyki, zakwaterowania, wyżywienia, transportu na terenie Warszawy.

Organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca szkolenia (Warszawa).

 

Nowe terminy warsztatów i seminriów zostaną podane wkrótce

 

 REJESTRACJA NA SZKOLENIE

 

Kryteria naboru

 

PROGRAM

Proponowane tematy wykładów:

 1. Od Kościuszki i Pułaskiego przez Błękitną Armię do Ignacego Matuszewskiego
 2. Emigracja polska do USA w czasie II wojny światowej
 3. Polska emigracja polityczna w USA po 1945 roku
 4. Jan Nowak Jeziorański
 5. Społeczność Polska w USA po II wojnie światowej, organizacje polonijne
 6. Amerykanie polskiego pochodzenia - Adam Ulam, Zbigniew Brzeziński, Richard Pipes
 7. Emigracja solidarnościowa
 8. Pomoc Polonii dla Polski w okresie stanu wojennego
 9. PRL a Polonia amerykańska
 10. Kultura Polska w USA w czasie i po II wojnie światowej
 11. Kościół w życiu Polonii, najważniejsze ośrodki duszpasterskie