logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Dzieje polskiej emigracji niepodległościowej 1939–1989.

Edycja IV – Polski Rzym

Przystanek Historia Centrum Edukacyjne IPN im. Janusza Kurtyki i Ośrodek Rozwoju Edukacji - Wydział Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich zapraszają na IV edycję seminarium Dzieje polskiej emigracji niepodległościowej 1939–1989.  Do tej pory seminaria dotyczyły ośrodków emigracyjnych w Wielkiej Brytanii, Paryżu i Nowym Jorku. Tegoroczna odsłona poświęcona będzie losom polskiej emigracji politycznej w Rzymie.

Szkolenie adresowane jest do aktywnych zawodowo nauczycieli i doradców metodycznych historii, wiedzy o społeczeństwie oraz języka polskiego w szkołach podstawowych (kl. VI -VIII), liceach i technikach.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenia ORE oraz publikacje popularnonaukowe IPN.

W ramach trzeciej części projektu zaplanowano:

  1. trzy 14-godzinne seminaria (piątek–sobota w trzech kolejnych miesiącach), na które składać́ się̨ będą̨ wykłady prowadzone przez cenionych historyków oraz zajęcia warsztatowe;
  2. trzy zadania konkursowe do wykonania przez uczestników (więcej informacji w regulaminie konkursu);
  3. wyjazd edukacyjny do Rzymu dla uczestników projektu, którzy najlepiej wykonają̨ zadania konkursowe.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Organizatorzy pokrywają koszty dydaktyki, zakwaterowania, wyżywienia, transportu na terenie Warszawy.

Organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca szkolenia (Warszawa).

Nabór na seminarium rozpocznie się w styczniu 2021 r.  

Szczegółowe informacje dotyczące seminarium zostaną opublikowane na stronach internetowych Przystanku Historia, Instytutu Pamięci Narodowej oraz Ośrodka Rozwoju Edukacji.

Kontakt:

Renata Bieniek – renata.bieniek@ipn.gov.pl

tel. 22 576 30 16

Barbara Pamrów – barbara.pamrow@ipn.gov.pl

tel. 22 576 30 09

 

 

Logo - CENTRALA Dzieje polskiej emigracji niepodległościowej 1939–1989