logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Warsztaty w Archiwum IPN „Dzieje polskiej emigracji niepodległościowej 1939–1989. Edycja II – Polski Paryż” – 1 marca 2019

1 marca 2019 r. w Archiwum IPN odbyły się warsztaty dla nauczycieli zorganizowane w ramach szkolenia pt. „Dzieje polskiej emigracji niepodległościowej 1939–1989. Edycja II – Polski Paryż”.

W trakcie spotkania archiwiści zaprezentowali zdjęcia i albumy fotograficzne obrazujące losy internowanych w Szwajcarii żołnierzy II Dywizji Strzelców Pieszych, bogaty zbiór dokumentów dotyczących więźniów hitlerowskich więzień i obozów koncentracyjnych oraz dokumentację rezydentury wywiadu MSW w Paryżu. Podczas pracy w grupach nauczyciele uczyli się krytycznej interpretacji przedstawionych źródeł oraz zastanawiali się nad możliwością ich wykorzystania w edukacji szkolnej. Goście odwiedzili także magazyn archiwalny, w którym mogli zobaczyć różne formy zgromadzonych w zasobie Instytutu dokumentów – m.in. teczki spraw, różnorodne nośniki nagrań dźwiękowych i wizualnych oraz artefakty. 

Projekt pt. „Dzieje polskiej emigracji niepodległościowej 1939–1989” realizowany jest przez Centrum Edukacyjne IPN im. Janusza Kurtyki „Przystanek Historia” i Ośrodek Rozwoju Edukacji we współpracy z Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, Archiwum Akt Nowych oraz Wojskowym Biurem Historycznym. W 2018 r. odbyła się jego pierwsza edycja, poświęcona polskiej emigracji w Wielkiej Brytanii, czyli „polskiemu Londynowi”. Kolejne, planowane na lata 2020–2021, przybliżą losy polskiej emigracji politycznej w Nowym Jorku i Rzymie.

zdjęcie zajawkowe

Opcje strony