logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Seminarium „Dzieje polskiej emigracji niepodległościowej 1939–1989” – Warszawa, 16–17 marca 2018

W dniach 16–17 marca 2018 r. (piątek-sobota) odbył się kolejny zjazd seminarium „Dzieje polskiej emigracji niepodległościowej 1939–1989” organizowanego przez stołeczne Centrum Edukacyjne IPN im. Janusza Kurtyki „Przystanek Historia” we współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji, Archiwum Akt Nowych i Wojskowym Biurem Historycznym. Uczestniczyło w nim blisko 30 nauczycieli z całej Polski.

Zjazd rozpoczął się 16 marca warsztatami w Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej. Uczestnicy zapoznali się z dokumentami dotyczącymi wojennych i powojennych losów żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie oraz z materiałami wywiadu PRL, ilustrującymi jego działania wobec polskiej emigracji w Wielkiej Brytanii. Zaprezentowano również jeden z głównych projektów realizowanych w Archiwum IPN – Archiwum Pełne Pamięci.

Następnego dnia w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Sulejówku z nauczycielami spotkali się zaproszeni specjaliści. Prof. Beata Dorosz (Instytut Badań Literackich PAN) przedstawiła działalność kulturalną i wydawniczą polskiej emigracji, prof. Rafał Habielski (Wydział Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii UW) opowiedział o stosunku „Polskiego Londynu” do PRL, a dr Witold Bagieński (Archiwum IPN) – o rozpracowywaniu polskiej emigracji przez wywiad PRL.

Czteroletnie seminarium ma charakter szkolenia doskonalącego dla nauczycieli, a po jego zakończeniu uczestnicy otrzymają odpowiednie zaświadczenia. I edycję zainaugurowano 10 lutego 2018 r. w Wojskowym Biurze Historycznym, następne spotkanie odbędzie się w dniach 27–29 kwietnia w Archiwum Akt Nowych. Kolejne edycje przybliżą losy polskiej emigracji politycznej w Nowym Jorku, Paryżu i Rzymie.

Szczegółowe informacje na temat szkolenia dostępne są na stronie internetowej Przystanku Historia.

zdjęcie zajawkowe

Opcje strony