logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Seminarium dla nauczycieli – październik 2022

Od czasów średniowiecza Podole jest mocno związane z polską historią. Znaczną część regionu przyłączył do Królestwa Polskiego Kazimierz III Wielki. W wyniku unii lubelskiej w 1569 r. również reszta tej krainy została przyłączona do Korony. Był to okres rozkwitu regionu. W XVII wieku Podole doświadczyło wielu zniszczeń wojennych. W wyniku I i II rozbioru Rzeczypospolitej kraina została podzielona pomiędzy Cesarstwo Austriackie i Imperium Rosyjskie. Od 1991 r. wchodzi w skład niepodległej Ukrainy. Wg ukraińskiego spisu powszechnego z 2001 r. w obwodzie chmielnickim mieszkało 23 005 osób, czyli 1,61% ogólnej liczby jego mieszkańców.

Bukowina do 1991 r. wchodziła w skład różnych państw, m.in. Hospodarstwa Mołdawskiego, Cesarstwa Austriackiego, Rumunii czy ZSRR.  Gdy w 1991 r. Ukraina ogłosiła niepodległość, Bukowina stała się jej częścią. Region jest słabiej związany z polskością, ale należy podkreślić, że wg ukraińskiego spisu powszechnego z 2001 r. zamieszkiwało go 3 367 Polaków, czyli 0,37% mieszkańców. Pomimo niewielkiej liczby naszych rodaków w Czerniowcach działa energicznie Towarzystwo Kultury Polskiej im. Adama Mickiewicza.

Podole pełne jest wspaniałych zabytków sięgających średniowiecza oraz epoki świetności państwa polsko-litewskiego. Większość jest mocno związana z Naszą historią oraz kulturą. W czołówce najwspanialszych zabytków Podola znajduje się twierdza w Kamieńcu Podolskim. Fortyfikacje były miejscem akcji ostatniej części Trylogii Henryka Sienkiewicza, czyli Pana Wołodyjowskiego. Poza nią należy również wspomnieć o zamku Sieniawskich w Międzyborzu, pałacu Orłowskich w Maciejowicach, pałacu Sanguszków w Zasławiu, zamkach w Starokonstantynowie i w Satanowie, pałacu w Derażni oraz Katedrze św. Piotra i Pawła w Kamieńcu Podolskim. Nie można również zapominać o pozostałościach po Okopach św. Trójcy – fortyfikacjach odgrywających strategicznie ważną rolę w wojnach z Turcją. Ponadto w sąsiednim obwodzie czerniowieckim znajduje się zamek, pod którym w XVII w. wojska Rzeczypospolitej Obojga Narodów stoczyły dwie wielkie, zwycięskie bitwy z armią turecką. Mowa oczywiście o Chocimiu.

Wspomniane fortyfikacje, pałace i miejsca kultu są dzisiaj jednymi z nielicznych świadectw obecności Polaków na dawnych Kresach Wschodnich w poprzednich stuleciach.

 

 

zdjęcie zajawkowe

Opcje strony