logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Strona w trakcie przygotowywania. Przepraszamy i zapraszamy w późniejszym czasie.

Losy polskich jeńców wojennych

W ramach obchodów 80. rocznicy Zbrodni Katyńskiej Przystanek Historia – Centrum Edukacyjne IPN im. Janusza Kurtyki w Warszawie serdecznie zaprasza nauczycieli przedmiotów humanistycznych na seminarium stacjonarno-terenowe pt. „Losy polskich jeńców wojennych”.

Seminarium składać się będzie z dwóch części:

Część I - odbędzie się  w Warszawie. Część II – wyjazd do Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach 

UWAGA: warunkiem udział w wyjeździe do Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach jest udział w pierwszej części seminarium.

 

PROGRAM  i nowy harmonogram seminarium zostanie podany wkrótce

I CZĘŚĆ SEMINARIUM

I część seminarium – organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu, noclegu, wyżywienia ani biletów komunikacji miejskiej.

Zgłoszenia drogą mailową pod adresem: michalina.zelazny@ipn.gov.pl 

W zgłoszeniu prosimy podać: imię i nazwisko, adres mailowy, dane szkoły.

Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

Udział w seminarium jest bezpłatny.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenia.

Koordynator seminarium:
Michalina Żelazny
michalina.zelazny@ipn.gov.pl
tel. (22) 576 30 10

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu seminarium.

Aktualności