logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Warszawski pierścień śmierci

Seminarium poświęcone niemieckiemu ludobójstwu na ludności cywilnej Warszawy w czasie II wojny światowej, od akcji „AB” do wybuchu powstania warszawskiego. Przeznaczone jest dla nauczycieli i edukatorów zainteresowanych problematyką okupacji niemieckiej ziem polskich. Szkolenie będzie się składać́ z dwóch części: stacjonarnej w Przystanku Historia (wykład oraz warsztaty) oraz terenowej, składającej się̨ z wizyty w Mauzoleum Walk i Męczeństwa w al. Szucha,

Muzeum Wiezienia Pawiak, spaceru edukacyjnego śladami zamachu na Franza Kutscherę oraz zwiedzania Muzeum – Miejsca Pamięci w Palmirach.

 Nowa edycja wkrótce

Kontakt: Jacek Radzymiński – jacek.radzyminski@ipn.gov.pl; tel. 22 576 30 08