logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Polska armia Stalina

Znana była pod różnymi, bardziej lub mniej oficjalnymi, a niekiedy zawłaszczonymi przez komunistów nazwami: „Wojska Polskiego na Wschodzie”, „Pierwszego Korpusu”, „Armii Polskiej w ZSRR”, kościuszkowców, berlingowców, „Wojska Polski lubelskiej”, „odrodzonego Wojska Polskiego”, czy najbardziej utrwaloną – „Ludowego Wojska Polskiego”.

Powołana w 1943 r. przez Stalina formacja, niezależnie od krwi przelanej przez tysiące żołnierzy na froncie wschodnim, odegrała w historii przede wszystkim rolę polityczną: karty przetargowej w działaniach dyplomatycznych, narzędzia indoktrynacji i pacyfikacji społeczeństwa oraz części zorganizowanych przez komunistów struktur represji.

Wystawa obejmująca okres od początków wojny do połowy lat 50. za pomocą przede wszystkim fragmentów wspomnień i dokumentów oraz bogatej ikonografii stara się przypomnieć dzieje powstania, walk i roli politycznej armii, która, mimo że złożona w większości z ludzi nie utożsamiających się z komunizmem, stała się jednym z filarów totalitarnych rządów w powojennej Polsce.

W celu wypożyczenia wystawy prosimy o kontakt z Odziałowym Biurem Edukacji Narodowej w Lublinie.

W celu wypożyczenia wystawy, prosimy o kontakt z Oddziałowym Biurem Edukacji Narodowej


Opcje strony