logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Aparat represji na Rzeszowszczyźnie w latach 1944-1956

Na wystawie przedstawiono powstanie i rozbudowę aparatu bezpieczeństwa, Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego oraz rolę NKWD i „Smiersza” w procesie jego tworzenia.

Wiele zdjęć i materiałów archiwalnych ukazuje metody pracy pionu śledczego UB, Milicji Obywatelskiej, wojskowych sądów i prokuratur, a także sylwetki funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa oraz osoby, które, zatrudnione w UB, współpracowały z podziemiem niepodległościowym. Ukazano również udział prokuratury i sądów w łamaniu oporu wobec narzuconej siłą władzy poprzez nadzór nad śledztwami prowadzonymi przez aparat bezpieczeństwa oraz wymierzanie drastycznie wysokich wyroków. Ekspozycja przywraca pamięć o osobach skazanych na karę śmierci przez sądy wojskowe na Rzeszowszczyźnie, deanonimizuje również wykonawców wyroków.

Autorzy:

Agata Augustyn, dr Dariusz Iwaneczko, dr Mariusz Krzysztofiński

Informacja techniczna:

Liczba paneli: 20

Wymiary: 90x120 cm

Wystawa wewnętrzna

Wersja językowa: polska

W celu wypożyczenia wystawy, prosimy o kontakt z Oddziałowym Biurem Edukacji Narodowej w Rzeszowie.