logo IPNInstytut Pamięci Narodowej
XVI Polonijne spotkania z historią najnowszą Dane personalne
dzień, miesiąc, rok np: 7 listopad 1983
Miejsce pracy
Dodaj Opis prowadzonej działalności edukacyjnej (do max 7 tys. znaków ze spacjami)
jpg, pdf, doc, docx, txt
(plik w formacie pdf, doc, jpg)
Dotychczasowa współpraca z Instytutem Pamięci Narodowej
(tak/nie)
(tak/nie)
Udział w seminarium
(tak/nie)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Pamięci Narodowej - Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE, w celach:
tak/nie
tak/nie
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, drogą elektroniczną:
tak/nie
6 - 1 =