logo IPNInstytut Pamięci Narodowej
XVI Polonijne spotkania z historią najnowszą Dane personalne
Miejsce pracy
Dotychczasowa współpraca z Instytutem Pamięci Narodowej
(tak/nie)
(tak/nie)
Udział w seminarium
(tak/nie)
tak/nie
Wyrażam zgodę na umieszczenie i przetwarzanie moich danych osobowych w bazie adresowej BEN IPN z możliwością ich poprawiania i uzupełniania, we wszelkich działaniach edukacyjnych prowadzonych przez BEN IPN w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997r. (Dz.U. 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
6 + 4 =