logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Wystawy elementarne

Celem projektu „Wystawy elementarne IPN” jest przygotowanie wystaw, których narracja skupiona jest na kwestiach podstawowych i ważnych dla społeczeństwa. Wystawy w języku polskim i angielskim są gotowe do samodzielnego wydrukowania i pobrania przez instytucje, szkoły i osoby fizyczne. Uprzejmie prosimy o zwrotną informację i dokumentację zdjęciową wydarzeń i miejsc, w których zostały wykorzystane (na adres weronika.kubiak@ipn.gov.pl). Zebrane informacje umieścimy na stronie IPN.

więcej wystaw elementarnych

Biografie elementarne

Celem projektu „elementarnych biografii” jest przygotowanie wystaw o postaciach ważnych dla polskiej historii. Wystawy w języku polskim i angielskim są gotowe do samodzielnego wydrukowania i pobrania przez instytucje, szkoły i osoby fizyczne. Uprzejmie prosimy o zwrotną informację i dokumentację zdjęciową wydarzeń i miejsc, w których zostały wykorzystane (na adres weronika.kubiak@ipn.gov.pl). Zebrane informacje umieścimy na stronie IPN.

więcej wystaw elementarnych