logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Wystawa „Kodeks Makarewicza” – Warszawa, 11 lipca 2022

11 lipca 2022 r. w Arkadach Kubickiego na Zamku Królewskim w Warszawie odbył się premierowy pokaz wystawy pt. „Kodeks Makarewicza” przygotowanej przez Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej i Prokuraturę Krajową. Prezentacja uświetniła obchodzony po raz pierwszy Dzień Prokuratury, ustanowiony rozporządzeniem ministra sprawiedliwości z 25 sierpnia 2021 r.

Wystawa przypomina o dokonaniu polskich karnistów z okresu II Rzeczypospolitej. Pracując w Komisji Kodyfikacyjnej RP, przygotowali oni projekt nowoczesnego kodeksu karnego, który unifikował system karny na ziemiach odrodzonego państwa polskiego. Nowy kodeks został wprowadzony rozporządzeniem prezydenta RP Ignacego Mościckiego z 11 lipca 1932 r. i zastąpił obowiązujące wcześniej różnorodne kodeksy karne zaborców. Największy wkład w jego powstanie miał prof. Juliusz Makarewicz, wykładowca Wydziału Prawa Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, dlatego dzieło to nazywane jest kodeksem Makarewicza.

Profesor Makarewicz był naukowcem światowego formatu, piastował też godność senatora RP. W czasie II wojny światowej brał udział w tajnym kształceniu studentów prawa we Lwowie. Po wojnie był represjonowany przez okupanta sowieckiego, m.in. w 1945 r. osadzony w obozie NKWD w Donbasie. Później odmówił wyjazdu ze Lwowa do Polski pojałtańskiej. Pozostał w bliskim mu mieście i kontynuował pracę na zsowietyzowanym uniwersytecie jako jeden z ostatnich tam wykładowców Polaków. Po śmierci w 1955 r. spoczął w grobowcu rodzinnym na cmentarzu Łyczakowskim.

W uroczystości na Zamku Królewskim wzięli udział m.in. minister sprawiedliwości prokurator generalny Zbigniew Ziobro i zastępca prokuratora generalnego dyrektor Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Andrzej Pozorski. W imieniu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP minister Andrzej Dera wręczył odznaczenia państwowe osobom zasłużonym w pracy na rzecz wymiaru sprawiedliwości.

 

Panele wystawy

Opcje strony