logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

 

 

Powołując do życia Instytut Pamięci Narodowej – Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, ustawodawca postawił przed Instytutem m.in. zadanie „upowszechniania w kraju i za granicą wyników swojej pracy oraz badań innych instytucji, organizacji i osób nad problematyką stanowiącą przedmiot jego działania”. Wypełniając ten zapis, Biuro Edukacji Narodowej IPN uruchomiło „Program polonijny IPN”.

Program ten jest skierowany do nauczycieli polonijnych oraz Polaków żyjących i pracujących poza granicami kraju.

W ramach „Programu...” pracownicy Biura Edukacji Narodowej IPN nawiązują kontakty z polonijnymi placówkami oświatowymi, prezentując ofertę edukacyjną BEN, prowadzą różnego typu zajęcia dla nauczycieli i uczniów, organizują prezentacje wystaw historycznych itp.

Edukatorzy IPN dotarli już do kilkuset nauczycieli oraz kilku tysięcy uczniów żyjących poza granicami kraju.