logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Polonijne Spotkania z Historią Najnowszą

grafika projektu

Celem konferencji jest przede wszystkim wspieranie merytoryczne i metodyczne nauczania historii najnowszej poza granicami kraju. Podczas konferencji uczestnicy wysłuchają nie tylko wykładów, ale także wezmą udział w warsztatach. Tematyka wykładów skoncentrowana jest wokół historii Polski w latach 1918–1989, ze szczególnym uwzględnieniem II wojny światowej i fenomenu Polskiego Państwa Podziemnego, represji niemieckich i sowieckich wobec obywateli polskich, a także Zbrodni Wołyńskiej.

Obejmuje ona także tematy związane z podziemiem niepodległościowym po roku 1944 i walką Kościoła z systemem komunistycznym oraz cenzurą w PRL. Zajęciom teoretycznym  towarzyszą warsztaty dotyczące najnowszych metod nauczania oraz pracy z materiałami edukacyjnym IPN.

Każda konferencja to nowy temat i nowe wyzwania. Elementem programu konferencji są wizyty studyjne w placówkach muzealnych oraz miejscach związanych z historią i kulturą Polski.

Zapraszamy do udziału w XVII edycji Polonijnych Spotkań z Historią Najnowszą w 2023 r.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Aktualności