logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

III Polonijne spotkania z historią najnowszą

Warsztaty, konferencja edukacyjna i konwersatorium terenowe przybliżające nauczycielom z polskich placówek edukacyjnych z całego świata polski język, historię i kulturę

Organizowane w dniach 6-18 lipca m.in. przez Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej Spotkania, to kurs najnowszej historii Polski przeznaczony dla pedagogów, przede wszystkim historyków i polonistów, pracujących poza krajem.

"Dla IPN rzeczą niezwykle ważną jest nawiązanie kontaktów z różnego rodzaju środowiskami społecznymi. Spotkania są dla nas programem bardzo istotnym, dzięki niemu realizujemy szeroko pojęty program budowy i odbudowy tożsamości nowoczesnego narodu wolnych ludzi. Dlatego fakt, że w kursie uczestniczą przedstawiciele tak wielu krajów jest dla nas tak ważny, ponieważ tam, gdzie wy jesteście jest Polska" - mówił do uczestników Spotkań Prezes IPN Janusz Kurtyka.

W czasie uroczystości za "wyjątkowe zaangażowanie w propagowanie najnowszej historii Polski w środowiskach polonijnych Grecji" nagrodzono nauczyciela historii z polskiej szkoły w Atenach, Grzegorza Nowaka. "Udział w Spotkaniach otworzył mi oczy, na jak wiele sposobów można uczyć historii. Podczas ostatniego roku udało mi się zaangażować uczniów do udziału w ogólnopolskich konkursach historycznych, wzięliśmy także udział w konkursie "Lepsza szkoła", w którym nasi uczniowie zajęli wysokie miejsca" - opowiadał Nowak.

  • Grzegorz Nowak – współpracujący z IPN historyk, nauczyciel zagrożonej likwidacją szkoły przy ambasadzie RP w Atenach, fot. IPN
    Grzegorz Nowak – współpracujący z IPN historyk, nauczyciel zagrożonej likwidacją szkoły przy ambasadzie RP w Atenach, fot. IPN

W tegorocznej edycji Spotkań biorą udział nauczyciele z Argentyny, USA, Kanady, Wielkiej Brytanii, Francji, Szwecji, Słowacji, Węgier, Grecji, Rosji, Litwy, Ukrainy, Niemiec, Białorusi, Łotwy i Estonii. Program kursu składa się z części warsztatowej, konwersatorium terenowego oraz konferencji edukacyjnej.

Konwersatorium terenowe będzie mieć na celu zapoznanie uczestników kursu z miejscami historycznymi nawiązującymi do najnowszych dziejów Polski. Tą część zajęć przygotowali pracownicy Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej w Katowicach. Tematycznie będzie ona zajmowała się problematyką związaną z II wojną światową oraz historią lat 80. Konferencja edukacyjna poświęcona będzie analizie sposobu prezentowania okoliczności wybuchu II wojny oraz obalenia komunizmu w podręcznikach szkolnych krajów, gdzie na co dzień pracują uczestnicy kursu.

Opcje strony