logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Materiały edukacyjne

Teki edukacyjne

Teki edukacyjne przygotowywane przez Biuro Edukacji Narodowej IPN stanowią pomoc dydaktyczną dla nauczycieli historii i innych przedmiotów humanistycznych na wszystkich poziomach nauczania. Na każdą tekę składają się: karty źródłowe (zdjęcia, dokumenty, plakaty itp.), materiały dla ucznia oraz materiały dla nauczyciela.

więcej tek edukacyjnych

Materiały Źródłowe

Pakiet wybranych przez nas źródeł wykorzystywanych podczas szkoleń i seminariów dla nauczycieli. Cykle seminariów prowadzone były we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej w całej Polsce. Materiały są dobrym uzupełnieniem lekcji języka polskiego i historii najnowszej.

Plakaty Historii w Wielkim Formacie

Zapraszamy do pobrania plakatów Historyczne fotografie zostały poddane procesowi cyfrowej koloryzacji. Najważniejsze postacie, symbole i wydarzenia historii Polski XX wieku przemówią do Was w nowy sposób, nie pozostawiając nikogo obojętnym.

więcej gier

Gry

Jedną z form działalności edukacyjnej, którą kierujemy do młodszych odbiorców, są gry. Pozwalają one przyswajać wiedzę historyczną przy okazji dobrej zabawy.

więcej gier

Wirtualna paczka historyczna

Materiały do wydrukowania oraz multimedia zebrane w Wirtualnej Paczce Historycznej IPN można ciekawie wykorzystać podczas okolicznościowych lekcji i obchodów.

więcej wirtualnych paczek historycznych

Bohaterowie Niepodległej

W cyklu będą publikowane broszury przedstawiające postacie, które uczestniczyły w zmaganiach o niepodległość Polski w XX w. (zarówno w formach wojskowych, jak i cywilnych), począwszy od irredenty sprzed I wojny światowej, walk o niepodległość w latach 1914–1918 oraz o granice Polski Odrodzonej (1918–1921). Celem jest upamiętnienie postaci, czynu – wydarzenia związanego z walką o niepodległość, w której brała ona udział, jak również prezentacja wzorca postawy.

więcej broszur