logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Materiały edukacyjne

Teki edukacyjne

Teki edukacyjne przygotowywane przez Biuro Edukacji Narodowej IPN stanowią pomoc dydaktyczną dla nauczycieli historii i innych przedmiotów humanistycznych na wszystkich poziomach nauczania. Na każdą tekę składają się: karty źródłowe (zdjęcia, dokumenty, plakaty itp.), materiały dla ucznia oraz materiały dla nauczyciela.

więcej

Materiały Źródłowe

Pakiet wybranych przez nas źródeł wykorzystywanych podczas szkoleń i seminariów dla nauczycieli. Cykle seminariów prowadzone były we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej w całej Polsce. Materiały są dobrym uzupełnieniem lekcji języka polskiego i historii najnowszej.

Gry

Jedną z form działalności edukacyjnej, którą kierujemy do młodszych odbiorców, są gry. Pozwalają one przyswajać wiedzę historyczną przy okazji dobrej zabawy.

więcej

Komiksy

więcej

Wirtualna paczka historyczna

Materiały do wydrukowania oraz multimedia zebrane w Wirtualnej Paczce Historycznej IPN można ciekawie wykorzystać podczas okolicznościowych lekcji i obchodów.

więcej

Bohaterowie Niepodległej

W cyklu będą publikowane broszury przedstawiające postacie, które uczestniczyły w zmaganiach o niepodległość Polski w XX w. (zarówno w formach wojskowych, jak i cywilnych), począwszy od irredenty sprzed I wojny światowej, walk o niepodległość w latach 1914–1918 oraz o granice Polski Odrodzonej (1918–1921). Celem jest upamiętnienie postaci, czynu – wydarzenia związanego z walką o niepodległość, w której brała ona udział, jak również prezentacja wzorca postawy.

więcej